Hallgassa élőben!

Gyászhírek, 2021. április 6.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett hallottunk, BAJUSZ GYULA (Nagyvárad) temetésén megjelentek, és igyekeztek vigaszt nyújtani a nehéz percekben. Gyászoló családja.

*

Mélyen együtt érzek egykori kollégámmal és barátommal, Bajusz Andrással, szeretett édesapja elvesztése miatt érzett gyászában. Szántó Zoltán-Ádám.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, GERGELY MÁRIÁRA, akit négy éve rabolt el tőlünk a kegyetlen betegség. Megemlékező szentmiséje szombaton, április 10-én, a mezőtelegdi római katolikus templomban lesz megtartva, délután 17 órakor.

*

Örökké gyászoló családja. Fájó szívvel emlékezünk drága halottainkra: édesanyánkra, HALÁSZ ERZSÉBETRE, édesapánkra, HALÁSZ JÁNOSRA, nagybátyánkra, MOLNÁR JÁNOSRA és nagymamánkra, MOLNÁR MÁRIÁRA. Emlékük örökre szívünkben él. A gyászoló család.

*

Isten akaratába belenyugodva emlékezünk vissza arra a szomorú napra, amikor egy éve elrabolta tőlünk a kegyetlen halál a férjet, édesapát, apóst, nagyapát, dédnagyapát, ID. KOVÁCS KÁROLYT (szül. Ottomány). „Ez a gyertya most érted égjen, Ki fent laksz már a magas égben. Vigyázol ránk onnan fentről, S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.” Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó férj és rokon, MOZA AUREL életének 82-ik évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése ma, 2021. április 6-án, 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos felesége, Julianna.

*

„Hivatalos vagyok a mennyei karba, Isten bárányánál szent lakodalomba. Boldogan hallgatom az angyali zenét, éneklem örökre Isten dicséretét.” VASILE IULIANA, TEODORESCU ELENA, LISENCU MARIA, VARGA ZOLTÁN-NICOLAE, DUTKA GÉZA-LÁSZLÓ, NEAGU DUMITRU, OSVÁT MÁRIA, PĂTCAȘ VODITA, UNGUR PIROSKA, MOZA AUREL-IULIU, MOZA PETRU, PARIZSEK ILONA, BAJUSZ GYULA, KOVÁCS-ISTÓK ERZSÉBET, GYŐRFI KÁLMÁN, MILEA MARGARETA-ILEANA, GHERDAN GHEORGHE, SZABÓ GIZELLA, SZABÓ KATALIN, DRIMBE ELISABETA, PUSZTAI ISTVÁN, BALOG MÁRIA, GÁL ISTVÁN, TOCAI MARIA, PÉNZES ZOLTÁN-ISTVÁN, ILE MIHAI, BONCZIDAI IRÉN, COL. TINCĂU IONEL-LIVIU-CORNELIU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak! Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, édesanya, anyós és nagymama, SZABÓ GIZELLA (szül. Tóth) (Szalacs) életének 57-ik évében türelemmel viselt, hosszú, súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése április 4-én volt a biharpüspöki temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik virágjaikat sírjára helyeztek, és mély gyászunkban osztoztak. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászolja örökké bánatos férje, Zoli, lánya, Bea, veje, Peti és imádott kicsi unokája, Márk.

*

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk MÓRA SÁNDORRA, aki 2 éve, április 4-én örökre távozott közülünk. „Az élet nélküled szomorúan megy tovább, fájó emléked elkísér egy életen át. Téged elfelejteni nem lehet, meg kell tanulni élni nélküled. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodj békében, drága lélek!” A gyászoló család.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú április 4-ére, amikor a drága férj, édesapa, após, nagyapa és nász elhunyt. HORVÁTH SÁNDOR ANDRÁS (élt 53 évet, született Szalacson). Szívet tépnek most az emlékek, 7 éve annak a szomorú napnak, amikor itt hagytál bennünket. Nehéz az élet nélküled, feledni a múltat nem lehet. Emléked örökre itt van velünk, amíg élünk, te is itt vagy velünk. Nyugodjál békében! Örökké bánatos felesége, Inci, egyetlen fia, Sanyika, menye, Andi, kis unokája, Alex, és anyósa, Juliska, nászasszonya, Inci.

*

Szomorú szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt férjre, apósra és nagyapára, RÁPÓTI ANTALRA. „Nem halnak meg ők, akik a szívünkben élnek.” Nyugodj békében, emlékeznek rád: feleséged, két fiad, lányod és nagyon szeretett unokáid, Richárd, Tamás és Levente.

*

FINTA JÁNOS emlékére, aki 9 éve tragikus körülmények között ment el. Sok szeretettel emlékeznek lányai, unokái, vejei és felesége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, apóstól és nagyapától, CSÓKA ÁRPÁDTÓL, aki március 31-én, életének 75. évében eltávozott közülünk. Temetése 2021. április 6-án, 14 órától a Rulikowski temető városi ravatalozójából lesz. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk az egy évvel ezelőtti szomorú napra, amikor visszaadta lelkét a Teremtőjének a szerető feleség, anya, anyós, nagymama, dédnagymama, rokon, VARGA ERZSÉBET (SZÜL. GERGELY, Bihardiószeg). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Családja.

*

Nyugodj békében, GIZIKE! Míg élek, te szívemben, lelkemben örökké élni fogsz és velem leszel. Emi és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett szomszédunktól, mindenki Árpi tatájától, CSÓKA ÁRPÁDTÓL. Őszinte részvétünk a családnak. Búcsúzik tőle Nagy Ella és családja.

*

„Én nem haltam meg, az, ami nektek voltam, még mindig vagyok. Nevezzetek a nevemen, beszéljetek hozzám olyan könnyen és egyszerűen, ahogy mindig. Nevessetek és gondoljatok rám, hiszen én itt vagyok veletek, csak én az út másik oldalán megyek.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama, dédi, FÜLÖP ZSÓFIA (Biharszentjános) életének 79. évében, április 1-jén visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Adjon az Isten neked örök nyugodalmat, nyugodj békében! A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, FÜLÖP ZSÓFIA (Biharszentjános) örök pihenése miatt bármilyen formában részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzok húgomtól, BOTOS (NAGY) MAGDOLNÁTÓL, aki hirtelen távozott el közülünk. Életed úgy múlt el, Mint egy pillanat De emléked szívünkben Örökre megmarad. Szerető szíved pihen a föld alatt, Minden érted hulló könnycsepp Nyugtassa álmodat! Emléked örökké megőrzik: bátyád, Béla, sógornőd, Manci, keresztlányod, Melinda és annak családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki nászurunknak, BOTOS GYULÁNAK és családjának, felesége, BOTOS MAGDA elvesztése miatt. Id. Farkas Lajos és neje.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett feleségtől, édesanyától, nagymamától, BOTOS MAGDA-JULIÁNNÁTÓL, aki 61 évet élt. Temetése 2021. április 6-án, 16 órától a hegyközszáldobágyi kápolnától. Családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a családnak apatársunk, a szeretett GÁL ISTVÁN elvesztése okozta mély fájdalmukban. A Burian család.

*

Őszinte részvétünk KOVÁCS GYÖNGYINEK és családjának, szeretett férje elhunyta alkalmából. Mély fájdalmát váltsa fel a lelki béke. Váradról Jani és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett szülőkre, nagyszülőkre, UJVÁROSI JÓZSEFRE és ÚJVÁROSI IRÉNRE, akik ma 15 éve hagytak itt bennünket mindörökre. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Szerető családjuk.

*

Valaki elment, akit szerettem, Valaki volt a mindenem. Búcsú nélkül itt hagyott, Utána csak üresség maradott. Láttam őt nevetni, boldogan, Hallottam a legszebb szavakat, Amit ember csak mondhatott, De elment, s a szívem megfagyott. Valaki meghalt, akit szerettem, Valaki magával vitte mindenem. Fájó szívvel búcsúzom szeretett páromtól, ÉLES ISTVÁNTÓL. Nyugodj békében, drága lélek, jóságodat, szeretetedet soha nem feledem, míg élek, szeretni foglak. A te „Szivid”, Éva.

*

Fájó szívvel búcsúzunk „Unchiutól”, MOZA AURELTŐL. Áldott emlékét mindig megőrizzük szívünkben. Sógornője, Ica, Moza Marcel és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a mindenki által tisztelt és szeretett MOZA AURELTŐL. Nyugodjon békében! Örökké emlékezni fogunk rá. Moza Aurel és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MOZA JULIANNÁNAK a szeretett férj, MOZA AUREL elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Bernad Elena (Icu) és családja.

*

Megrendüléssel értesültünk GYUSZI bátyja haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki IRÉNKÉNEK és családjának. Nyugodjon igaz békében! A Felföldi család és azoknak családjai.

*

„Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna?” (I. Kor. 4:7) Gyászba borult, szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, JENEI JÓZSEF ref. lelkipásztor, a váradi nyomda volt repro-fényképésze hosszú szenvedés után, 2021. április 2-án, 100. évét betöltve, visszaadta lelkét Teremtőjének. Legyen neki békés nyugodalma. Temetéséről később értesítünk. A gyászoló család és két gyermeke, Attila és István.Ez az 5 virágos növény jól érzi magát a napsütéses balkonon
Ha egész nap süti a balkonunkat a nap, érdemes az alábbi növények közül válogatni.
Kegyetlen történet! Elcsalták kirándulni, brutálisan meggyilkolták
Két férfi fogott össze, egyikük halálra késelte ismerősüket.
Elmaradt a bajnokavatás Kisvárdán
A címvédő és éllovas Ferencváros 0-0-s döntetlen játszott a Kisvárda otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójának szombati játéknapján.
Járványellenes nemzeti program indításáról döntöttek
Ha évek múlva lesz egy hasonló járvány, akkor a társbetegségek szerepe jelentősen csökkenni fog – hangsúlyozta Kásler Miklós.
Online pizsamapartin derülnek ki Mátyás király és Da Vinci titkai
A gyerekek játékos módon kerülnek közelebb a történelemhez, észrevétlenül sajátítanak el új ismereteket.