MAI ÉVFORDULÓK
Június 5. ezen a napon
MAI ÉVFORDULÓK Június 5. ezen a napon
Környezetvédelmi világnap (51 éve)

1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban "Ember és bioszféra" címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája. Az emberi környezettel foglalkozó ENSZ-konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi nappá nyilvánította.

51 éve
1972
Megszületett Tony Richardson angol rendező (A hosszútávfutó magányossága). (95 éve)

Tom Jones (1963) - Oscar-díj (1964) - Legjobb film, Oscar-díj (1964) - Legjobb rendező; Ned Kelly; A hosszútávfutó magányossága; A könnyűlovasság támadása; Egy csepp méz; The Hotel New Hampshire

95 éve
1928
Budapesten megszületett Gábor Dénes Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. (123 éve)

Általános tanulmányai után Gábor Dénes először a Műegyetem gépészmérnöki szakán tanult, majd 20 éves korától, 1920-tól Berlinben folytatta tanulmányait a műszaki főiskola elektromérnöki tagozatán. Dolgozni is Németországban kezdett, egy nagyfeszültségű távvezetékek tervezésével foglalkozó kutatóintézet munkatársa lett. Itt került kapcsolatba az elektronoptikával és az elektronsugaras berendezésekkel, 1927-ben doktori értekezését a katódsugárcsőről írta. Később a plazmajelenségek vizsgálatával foglalkozott, 1934-ben pedig Angliába települt, ahol a Thomson Houston Társaság kísérleti laboratóriumában dolgozott. A holográfia feltalálásához az elektronoptikai leképezés tudományos vizsgálata vezette, felismerte ugyanis hogy ha egy tárgyról visszavert hullámok intenzitását, fázisát és amplitúdóját is felhasználhatja, akkor a tárgyról teljes (holo) és térbeli (graf) kép nyerhető. Az optikai holográfia elméletének kidolgozása után a holográfia szélesebb körű elterjedése akkor következett be, mikor 1962-ben felfedezték a lézert. Ez után ugyanis a lézertechnika és a holográfia egyesítésével lehetővé vált a lézerhologramok készítése. Tudományos munkásságáért, elsősorban a hologram felfedezéséért 1971-ben kapott Nobel-díjat. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának és több, nemzetközi tudományos szervezetnek is, nevéhez több mint száz szabadalom fűződik. 79 éves korában, Londonban halt meg.

123 éve
1900
Meghalt August Karl Krönig német fizikus. (144 éve)

Krönig Rudolf Clausius német fizikus mellett a kinetikus gázelmélet egyik kidolgozója volt. Ez az első fizikai elmélet, amely számottevő kvantitatív sikereket ért el az anyag makroszkópikus tulajdonságainak az anyag atomos szerkezetére való visszavezetéssel.

144 éve
1879
Meghalt Carl Maria von Weber német zeneszerző (Bűvös vadász, Euryanthe, Oberon). (197 éve)

Londonban 39 éves korában halt meg. A romantikus német opera megteremtője. Tanulmányait 1798-tól Salzburgban végezte, 1803-ban Bécsben Vogler apát tanítványaként már több operáját is előadták, majd Boroszlóban kapott karmesteri állást. Később a württembergi hercegek szolgálatában állt, majd Darmstadtba került. 1813-ban Prágában volt operakarmester, 1817-ben a drezdai udvari színháznál megbízták a német opera szervezésével. Az 1820-as évek elején hatalmas sikert aratott a "Bűvös vadász" berlini bemutatójával, majd ezt követte az "Euryanthe" bécsi és az "Oberon" londoni bemutatója, amelyet súlyos betegsége miatt csak kevéssel élt túl. Weber nagy érdeme volt, hogy a kizárólagos népszerűséget élvező olasz színpadi művekről a honi hagyományokban gyökerező, német népdalkincset feldolgozó operákra irányította a közönség figyelmét.

197 éve
1826
Megszületett Cházár András ügyvéd, megyei főjegyző, az elesettek, fogyatékosok szószólója. (278 éve)

Teljes nevén: Jólészi Cházár András. Kiejtése: császár. 1790-ben a „szántóvető polgárság” nevében írott „esedező levél”-ben az általános és kötelező alapiskoláztatást és a fogyatékosok („a vakok, csonkák, bénák, s.a.t.”) társai felkarolását is javasolta. Egy másik írásában a siketnémák taníthatóságáról értekezett, a váci siketnéma intézet alapításának kezdeményezője.Budapesten utca van róla elnevezve.

278 éve
1745
Megjelent a Chronica Hungarorum, az első magyar nyomtatott könyv. (550 éve)

Hess András nyomdájában nyomtatták ki, valószínűleg dél-németországi vastag fehér papíron, latin nyelven, kerekített antikva betűkkel a 67 levélre terjedő Chronica Hungarorum-ot. A 14. századi krónika-kompozíción alapul és két részben tárgyalja a magyar történetet a kezdetektől Mátyás király koráig. Az első rész szövege több önálló történeti mű összeolvadásából jött létre, a második szakasz I. Lajos magyar király halálától Mátyás moldvai hadjáratáig tart. Hess András, német származású nyomdász 2000 ezüst forint támogatással 1472-ben állította fel Budán a hazánkban legelső és akkor még egyetlen nyomdát, amellyel a legtöbb európai államot megelőztük.

550 éve
1473
Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepe (1269 éve)

Angol származású német katolikus püspök, vértanú volt. Wessex-ben, Angliában született 672 körül. 722-ben szentelték püspökké, majd német földön 744-től püspökségeket alapított. Fríz pogányok ölték meg, Dokkumban, ami ma Hollandia területén található 754. június 5-én. A legenda szerint halála helyén forrás fakadt. Németország apostolaként tisztelik, ezenkívül Fulda város, valamint a sörfőzők és a szabók védőszentje. Alsó álkapcsa a Főszékesegyházi Kincstárban található Esztergomban.

1269 éve