Tisztelgés a hősök előtt

Tisztelgés a hősök előtt
Méltóképp emlékezett meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról a nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnázium magyar tagozatos olvasóköre október 23-án délután.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztek az eminescus diákok október 23-án délután az iskola dísztermében. A verses-zenés emlékműsor Ujlaki Nikoll, az iskola diákjának történelmi bevezetőjével kezdődött, melynek keretében felelevenítette az 1956. október 23-i, valamint az azt megelőző és követő időszak eseményeit. Az iskola magyar tagozatos tizedik osztályából összeállt kórus előadása után Örkény István, Kányádi Sándor, Dutka Ákos, Sik Sándor, Karinthy Ferenc, Benjámin László, Magyari Lajos, Alekszandr Guidoni és Márai Sándor 56-os eseményekhez, a magyarsághoz és szabadsághoz fűződő verseit szavalták el az iskola olvasókörének tagjai. A versek között énekek is felhangzottak. A résztvevő diákok és tanárok a megemlékezéssel az iskola azon tanárai előtt is tisztelegtek, akiket 56-ban meghurcoltak, a tanítástól eltiltottak, akik név szerint a következők: dr. András Ágoston magyar-teológia szakos tanár, dr. András Gusztáv magyar-történelem szakos tanár, dr. Kun József magyar szakos tanár, Matyasovszki Adél magyar szakos tanár, Csernák Emília történelem szakos tanár. Az emlékműsort Samarjai Enikő magyartanár, Costin Diana francia tanárnő és Ţigani István énektanár állították össze.