Szoborállítás Szentjobbon: „a dicső múltat ápolni”

Szent László szobra Szentjobb község központjában
Szent László szobra Szentjobb község központjában
Szentjobb eddig sem szegényes „szobor és emlékhely állománya” tovább gyarapodott tegnap délben: a községközponti parkban felavatták Szent László fából faragott szobrát. A lovagkirály teremtette meg a Szent Jobb kultuszát, hangzott el az ünnepségen.


Nemrégiben beszámoltunk az előkészületekről: a helyi RMDSZ-szervezet és a Pro Szentjobb Alapítvány szervezésében történt szoboravatót megelőzően annak helyét alakították ki. Tegnap délelőtt már helyén állt a szobor, még letakarva, hogy aztán déltől, felavatását követően már fogadja a Berettyócsohaj felől a községbe, a központi park elé érkezőket. A lovagkirály egyik kezében alabárd, másikban pajzs, ezzel is mintegy kifejezve: vigyázza a települést, mely neki köszönheti mai elnevezését.

Az ünnepség a római katolikus templomban kezdődött Veni Sancte szentmisével. A 24. évközi vasárnapon Májernyik Mihály szeptember 1-től helyi (korábban margittai plébános) esperes-kanonok, szentjobbi apát szentbeszédében egyebek mellett kifejtette: akkor „válaszolunk” Jézus kérésére helyesen, ha kereszténységünket felebarátunk iránti szeretettel, megbocsátásra készséggel, a családon és közösségünkön belüli értékek megbecsülésével fejezzük ki. A szónok csodálatos kegyelemnek nevezte, hogy az ember a megbocsátás által „tiszta lappal” újrakezdheti életét, ezáltal lehetősége van jobbá válni. Ahogyan egyházmegye-szerte tették, a szentmise adományait az oktatás támogatására ajánlották fel, de a tanítást „saját eszközével” is segítette az egyházközség vezetője: megáldotta azokat a tanszereket, melyeket az oltár elé helyeztek el.

Berekisből Szentjobb

Az ünnepség a közeli parknál folytatódott, ahol, mint már említettük, a Szent László-szobor még letakarva várta avatását. Zatykó Jácint alpolgármester az esemény moderátoraként köszöntötte a megjelenteket, mások mellett Cseke Attila szenátort, Molnár József helyi polgármestert, illetve a díszőrséget álló cserkészeket, a Vitézi Rend tagjait, továbbá a Szent Lázár Történelmi Katonai Ispotályos Rend Magyarországról érkezett képviselőit. Az elöljáró – ahogyan azt korábban lapunknak is megtette – magyarázatot adott arra, hogy miért is avatnak Szentjobbon szobrot Szent Lászlónak? Mert neki köszönheti a település a nevét. Minderről részletesebben a Pro Szentjobb Alapítvány elnöke, László Sándor szólt beszédében. Ennek egy része olvasható az 1. oldalon, amihez még hozzátette: „A (Szent Jobb megtalálása alkalmából elrendelt) monostor 1089-ben teljesen készen állott, akkor Szent László újra ellátogatott Berekisre, bevezetve Mercurius apátot és rendtársait oda, a Szent Jobbot pedig a monostor új oltárára helyezte, hogy bárki nyilvánosan tisztelhesse azt.” László Sándor beszéde végén megállapította: „Településünk nagyon jelentős múlttal rendelkezik (…), nekünk, mai szentjobbiaknak kötelességünk ezt a dicső múltat ápolni és olyan fejlesztéseket megvalósítani, amelyek segítenek ebben. Ezt csak akkor tudjuk elérni, ha az egyéni célok elé helyezzük a közös célokat. Erre emlékeztessen a mai napon felállított Szent László-szobor is.” A fentiekre utal a szobor talapzatának felirata is: „Szent László király / 1046–1095 / Itt találta meg 1084-ben Szent István jobbkezét / 1089-ben az akkori Berekis falut Szentjobbra keresztelte”

Mának szóló üzenet

Miközben a Vadvirágok népdalkör az alkalomhoz illő Szent László-himnuszokat énekelt, a szobrot – a szalárdi Sipos Béla, illetve a budapesti Steinbach Sándor alkotását – Zatykó Jácint és Cseke Attila leplezte le, Májernyik Mihály szentelte meg, illetve áldását adta rá Ledánné Joó Katalin helyi református lelkésznő is. „Kárpát-medence szerte találkozni Szent László tiszteletével, de Biharban két település kifejezetten kötődik hozzá”, kezdte beszédét Cseke Attila szenátor. Az RMDSZ megyei elnöke természetesen Váradról és Szentjobbról beszélt, a fentebb már részletezett okokból, majd a lovagkirály három erényét emelte ki: a nagylelkűséget, az ország gyarapítását és a nemzet egységesítését, feltéve a kérdést: mi képesek vagyunk-e ezeket gyakorolni? Ugyanis meglátásban ezek különösen fontosak a megmaradáshoz, különösen a kisebbségben élőknek, ez lehet tehát a több mint 950 éve trónra lépett király mának szóló üzenete. A továbbiakban koszorúk kerültek a szobor talapzatára, Zatykó Jácint köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a szoborállításhoz és az avatási ünnepség megtartásához, mely a Himnusz éneklésével ért véget. Tehát tegnaptól, 2018. szeptember 16-tól kezdődően aki Szentjobbon jár nemcsak Mercurius apát 2006-ban felavatott, a Szent Jobbot tartó szobra előtt hajthat fejet, de az azt nála fellelő, az ereklye kultuszát megteremtő és a település nevét megváltoztató Szent László tőle pár lépésre lévő szobra előtt is.

Rencz Csaba