Gyászhírek, 2017. november 23.

Akt.:
Gyászhírek, 2017. november 23.
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, özv. KISS RÓZA (szül. Fülöp, Bihar), életének 87. évében rövid szenvedés után hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2017. november 24-én, pénteken 14 órakor veszünk végső búcsút a bihari református ravatalozóból. A gyászoló család.

Őszinte részvétünket fejezzük ki sógorunknak, Szökőcs Bálintnak és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Albert János, neje és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VARGA PALI kollégánknak és családjának édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A primér vezetékjavító részleg munkatársai.

*

Fájdalmaim közt búcsúzom kedves feleségemtől, UGAREK ENIKŐTŐL (szül. PUSKÁS, élt 68 évet) aki hosszú betegség után elhagyta a földi életét és visszatért az Örökkévalóhoz. Végső búcsút veszünk tőle 2017. november 24-én 14 órakor a püspöki ravatalozóból. Búcsúzik tőle férje Gyula és leánya Beatrice, továbbá édesanyja Erzsébet és öccse László.

*

Mélységes megrendüléssel búcsúzom kedves barátnőmtől, UGAREK ENIKŐTŐL. Isten nyugtassa!Barátnője Mónika.

*

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, megtisztelőknek, akik felejthetetlen szerettünk, PETRI SÁNDOR temetésén részt vettek, mély fájdalmunkban osztoztak. Családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, ÖZV. SZABÓ ANDRÁS (Síter) hosszú szenvedés után, 85 esztendős korában elhunyt. Utolsó útjára kísérjük 2017. november 24-én 15 órától a síteri kápolnából. Pihenése legyen áldott! A gyászoló család.

*

„Elfelejteni téged nem lehet, Te voltál a jóság, a szeretet, Elvitted a fényt, a meleget, Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet!” Mély fájdalommal veszünk végső búcsút VARGA PÁLTÓL (Gyanta), akinek jóságos szíve megpihent. Őszinte részvétünk a családnak. Sógornője Bözsike, Babi és családja, valamint keresztlánya Enikő családjával.

*

Őszinte együttérzéssel osztozunk a családdal volt munkatársunk, BOKOR FERENC elvesztése miatt érzett mély gyászukban. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Az Igiena Szövetkezet közössége.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a 20 éve elhunyt ILOSVAI EDITRE (Élesd). A jó Isten őrködjön pihenése felett! Menye Annuska, anyatársa Margit.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 3. évfordulóján IZSÁK JÁNOSRA (Kisnyégerfalva). Idézzük szavaid, tetteid, emléked, Örökké szeretünk, nem feledünk téged. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett! A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunkat, CSETE JOLÁNT utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak UGAREK ENIKŐ halála miatt érzett mély fájdalmában. Az 1960-ban végzett XI.B osztály.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BOKOR ERZSIKÉNEK szeretett férje, BOKOR FERENC
elvesztése miatti fájdalmában. A Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek vezetősége.

*

„Éget a gyertya és meglobbant, ha a lehelet, vagy a gondolatok elreppentek mellette. A lehelet aztán szétesett, a gondolatok fáradtan leszálltak, mint a haldokló madár, és elmúltak.” (Fekete István) VERES ANA, UGAREK ENIKŐ, BALOGH PIROSKA, BIRAU ECATERINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, ID. VARGA PÁL elvesztése miatti gyászunkban. Békés megnyugvást Isten akaratában, pihenése legyen csendes. Sanyi és Juliska Nagyváradról.