Az óvások előtti eredményekről

Az óvások előtti eredményekről
Minisztériumi utasítás szerint minden vizsgaközpontban szombaton négy előtt öt perccel bonthatták fel a borítékokat, s pontban négykor függeszthették ki az országos felmérő eredményeit.

A nagyváradi Ady Endre Középiskolában is szombaton, délután négy órakor függesztették ki a nyolcadikot végzettek országos felmérőn elért eredményeit. Amint az ilyenkor lenni szokott, azonnal csődület támadt, diákok és szülők izgatottan vizsgálgatták-tárgyalták az eredményeket. Azok a diákok, akiket megkérdeztünk, azt mondták, nem volt számukra meglepetés az, hogy milyen pontszámot értek el, ilyesmire is számítottak. Többen közülük azon a véleményen voltak: az idén a matematika tételek könnyűek voltak, románból elfogadhatóak, s a magyar nyelvből és irodalomból kapott feladatok voltak a legnehezebbek, ráadásul egy sokak által félreérthetőnek tartott kérdés is szerepelt közöttük.

Hátulütő

Ebben a iskolában egyébként 54-en iratkoztak fel a vizsgára és senki nem hiányzott. A leggyengébb átlag 5,86, a többi mind hatoson felüli, a legmagasabb átlag pedig 9,65. Amúgy 6 és 6,99 közötti átlagot hárman, 7 és 7,99 közöttit tízen, 8 és 8,99 közöttit 24-en, 9 és 9,99 közöttit pedig 16-an értek el, az iskolában vizsgázók átlaga pedig 8,41.

Amint Bogdán Károly aligazgató elmondta, az, hogy a matematika tételek könnyűek voltak, nem feltétlenül jó, mivel így a nagyon jó matekeseknek nem volt alkalmuk bebizonyítani rátermettségüket, sőt, volt, hogy figyelmetlenségből gyengébben teljesítettek, mint a matematikából közepes társaik. (Matematikából egyébként tizenhárman értek el tízest, románból e legmagasabb pontszám 9,6, magyarból pedig 9,8.)

Nem írnak helyesen

A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban szintén nem hiányzott senki, 24-en vizsgáztak; itt két diáknak lett ötösön aluli az átlaga, 5 és 5,99 közöttit szintén ketten értek el, a 6 és 6,99 közötti átlagok száma hét, 7 és 7,99 közötti átlagot öt diák ért el, 8 és 8,99 között heten teljesítettek, egy diák átlaga pedig 9-es lett. Az összes itt viszgázó nyolcadikos átlaga 7,12. Szabó Zsuzsa iskolaigazgató elmondta: szépnek tartja az eredményeket, a diákok jobban teljesítettek, mint tavaly.

A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum 27 nyolcadikot végzett diákja közül 25-en jelentek meg a felmérőn. Az ötösön aluli átlagok száma tíz, 5 és 5,99 közötti átlagot hatan értek el, 6 és 6,99 közötti átlagot négyen, 7 és 7,99 közöttit négyen kaptak, 8 és 8,99 közötti átlagot pedig egy diák ért el. Zalder Éva iskolaigazgató szerint a magyar nyelvből és irodalomból elért eredmények nem relevánsak, mivel első pontként nem egy ismeretlen szöveget kaptak, mint amilyet kellett volna, hanem olyat, amit egyesek ismerhettek és a legtöbb kérdésre is csak azok tudtak válaszolni, akik ismerték a szóban forgó művet. A Kőszívű ember fiait egyébként többnyire tanulják, de az is előfordulhat, hogy a tanár más Jókai műveket kér a diákoktól. Az is tény, hogy a diákok manapság nem írnak helyesen , s az, hogy ez az úgynevezett „sms és e-mail nemzedék”, itt bosszulja meg magát. Tavaly jobb jegyeket kaptak románból, mint az idén, most matematikából értek el viszonylag jó eredményeket a diákok, tette hozzá.

Határidő

A Bihar megyei Tanfelügyelőség honlapján szombaton 15.55-kor tették közzé az óvások előtti eredményeket. Az óvások leadási határidejét egyébként este tíz óráig hosszabbították meg azokra a felekezetekre való tekintettel, melyek hívei szombaton napnyugtáig nem dolgozhatnak (és ebből kifolyólag írniuk sem szabad). A végső eredményeket július 3-án teszik közzé.

Neumann Andrea