A kormány a szakszervezetek szétverését akarja

A kormány a szakszervezetek szétverését akarja
Nagyvárad – Mintegy háromszáz elégedetlen alkalmazott jelent meg az öt országos szinten is reprezentatív szakszervezeti szövetség Bihar megyei kirendeltségei által hétfői Nagyváradon szervezett tüntetésen.

A szakszervezeti tüntetés vezetői szerint az új Munka Törvénykönyvének elfogadásával a kormány a szakszervezeti mozgalmak ellehetetlenítését akarja elérni.

Transzparensek, zászlók, hangosbeszélők, hangszórók, egy tüntetés minden kelléke megtalálható volt a hétfői tiltakozó megmozduláson, melynek helyszíne a Bihar megyei Prefektúra épületénél, az Ady Endre emlékmúzeum előtti kis tér volt. A tüntetők a Munka Törvénykönyvének módosítása ellen emelték fel eképpen a szavukat, amely, ha a javasolt formában lép törvényerőre, akkor az szerintük rabszolgákká alacsonyítja le a közszférában dolgozókat. A megmozduláson felszólaltak a szakszervezeti szövetségek megyei vezetői, akik több kifogásukat is hangoztatták a törvénnyel kapcsolatban, megemlítve többek között a meghatározott időtartamra kötött munkaszerződések bevezetését, a próbaidő meghosszabbítására vonatkozó elképzelést, illetve a szakszervezeti mozgalmakat hátrányosan érintő kitételeket. Ioan Tent, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének Bihar megyei vezetője  még a tuntetés megkezdése előtt lapunknak elmondta, hogy amiatt tiltakoznak, mert az új Munka Törvénykönyvét felelősségvállalással akarja a kormány elfogadni. A jogszabály a nagyvállalkozók érdekeit juttatja érvényre, akik kényük-kedvük szerint bánhatnak majd a dolgozókkal, például azáltal, hogy meghatározott időtartamra kötnek velük munkaszerződést, iletve azzal, hogy akár évekig is próbaidőn tarthatják a munkába állni kívánó dolgozót, emelte ki Tent. „De a legfőb céljuk az, hogy tönkretegyék a romániai szakszervezeti mozgalmakat. Ki akarják iktatni a szakszervezeteket a játékból, mert akkor azt csinálhatnak, amit akarnak.” – tete hozzá Tent.

A tüntetés

Maga a tüntetés a Le a kormánynyal! és Lemondást! jelszavak skandálásával kezdődött, majd Nicolae Morgovan az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) megyei vezetője szólt az egybegyűltekhez, bejelenteve, hogy a Nagyváradival egyidőben több romániai városban is tüntetéseket tartanak. A szónok kiemelte: „Nem is gondoltuk volna, hogy huszonegy évvel a rendszerváltás után odáig jutunk, hogy a dolgozók rabszolgákká válnak! Nem azért csináltunk forradalmat, hogy most rabszolgákká váljunk! A múlt héten demonstrációt akartunk szervezni az RMDSZ kongresszus helyszínénél (a Szakszervezetek Művelődési Házánál – szerk. megj.), de a saját szakszervezeti házunk előtt nem tarthattunk tüntetést!” – E bejelentésre a tömeg az Árulók! jelszót kezdte el skandálni. Morgovan felelevenítette azt is, hogy tárgyaltak az RMDSZ képviseletében a kormányba delegált miniszterekkel, akik ígéretekkel halmozták el őket, ennek ellenére a kormány mégis a jelenleg ismert formájában akarja keresztülvinni a Munka Törvénykönyvét. A következő szónok, Ioan Tent elmondta: ha a Munka Törvénykönyvét a jelenlegi formában fogadják el, akkor a közszféra dolgozói siralmas helyzetbe kerülnek, hiszen megszűnik a közszférai munkahelyek stabilitása, az országban visszaáll a jobbágyrendszer, és – ami a legfőbb célja a kormánynak - a szakszervezeti mozgalmak tönkremennek.

Egységet

A tüntetők a Le a kormánnyal!, Le Basescuval! jelszavakat skandálták, hogy csak néhányat idézzünk a tiltakozó mondatok közül. A jelenlevők hangokosdása közepette újabb szónokok következtek a sorban, majd ismét Morgovan vette át a szót, elmondva, hogy a kormány ellentétet akar szítani a nemzetiségek között is, mert miközben drasztikus megszorításokat foganatosít és létszámstopot rendel el a közszférában, aközben a Bihar megyei kulturális intézményeket szétválasztják annak érdekében, hogy egyes embereknek vezető beosztásokat hozzanak létre. Ezután felkérte Petre Panaitot, a színházi szakszervezet képviselőjét, hogy ismertesse a színházban fennálló helyzetet. Panait beszámoló helyett egy akcióprogramot vázolt fel a jelenlevőknek: „csak két módszerrel érhetünk el sikert a kormány ellen: általános sztrájkot kell hirdetni az egész országban, és ha ez sem segít, akkor egy újabb forradalmat kell kirobbantani! Egységesnek kell lennünk, és paralizálni kell mindent, különben nem érünk célt!” – hangoztatta forradalmi nézeteit Panait, amire a tömeg az Egység! jelszó skandálásában tört ki. Végezetül a szónokok megkérték a jelenlevőket arra, hogy mondják meg, elvigyék-e az előre megfogalmazott petíciójukat a prefektusnak, de a tömeg nemmel válaszolt. Mielőtt az egy órás megmozdulás feloszlott volna, Nicolae Morgovan bejelentette, hogy amennyiben időközben nem érnek célt, akkor jövő héten ugyanitt újabb tüntetést szerveznek. A két órakort kezdődött tüntetés pontban három órakor, a román himusz hangjaira ért véget.

Pap István