Menesztették Kónya László főtanfelügyelő-helyettest is

Menesztették Kónya László főtanfelügyelő-helyettest is

Szatmár megye – A megye iskolaigazgatóinak
mai gyűlésén jelentették be
hivatalosan, hogy Kónya László
főtanfelügyelő-helyettes
székét Viman Ioan veszi át. A
szociáldemokrata párti (PSD) Viman 2000
és 2004 között töltött be
főtanfelügyelői tisztséget.


A Szatmár Megyei
Tanfelügyelőség élén
történt cserével kapcsolatban Csehi
Árpád, az RMDSZ megyei
szervezetének elnöke a következő
közleményt juttatta el
szerkesztőségünkhöz.


A dekoncentrált intézmények
vezetőinek leváltása kapcsán
többször, többféle
véleményt is hallhattunk. A
kormánypártok részéről
mondvacsinált, a saját embereit
kulcspozícióba juttatni akaró
indokokat kaptunk. Őszintén
véleményt mondva a folyamatról
kijelenthetjük, hogy ezek a lépések
a decentralizáció csődjéhez
vezethetnek. Az országos politikai
problémáktól eltekintve azonban
sokkal fontosabb kérdéseket is felvet a
kormány igazgatóleváltási
hulláma.

Olyan kérdéseket, amelyek a
szatmári magyarajkú lakosságot is
közvetlenül érintik. A politikai
hadszintéren nem lehet
„feláldozni” olyan
intézményvezetőket, akik évek
óta felelősségteljes munkát
végeznek nap mint nap. Versenyvizsgával
elnyert funkcióikból dolgoznak a 
helyi közösségéért
és a szatmári magyarokért
egyaránt. Felháborító
tehát, hogy nem tisztelik a szakmaiságot,
nincs elismerve az érdem és
érték. Még
felháborítóbb, hogy Szatmár
megye etnikai összetételét sem
tisztelik. Vannak olyan vezetői székek,
ahol párthovatartozástól
függetlenül magyar szakembert kell
pozícióban tartani. Határozottan
tiltakozunk az ellen, hogy abban a Szatmár
megyében, amelyben a lakosság több
mint egyharmada magyar nemzetiségű a
tanfelügyelőség
vezetésében ne legyen magyar szakember.
Politikai érdekek miatt nem engedhető meg
az, hogy a magyar tannyelvű osztályok
beindításának
kérdésében úgy
döntsenek, hogy egy magyarajkú
pedagógusnak se legyen joga ebbe
közvetlenül beleszólni.
Közép- és hosszútávon
ez a megyei magyar tannyelvű oktatás
és gyermekeink sorsának
alakulását veszélyezteti. Ez a
döntés már túllépi a
politikai alapon történő
kinevezés erkölcsi határait, a
Szatmár megyei magyar
tanfelügyelő-helyettesi tisztséget
csakis a magyarság számarányait
figyelembe véve lehet odaítélni
megfelelő szakembernek.
Tisztánlátásra
szólítunk fel minden olyan felet,
amelynek reális beleszólási joga
van ennek a folyamatnak az alakulásába.
Fogadják el azt a tényt, hogy a
magyarságnak és a kisebbségeknek
egy sajátos igénye van ezen a
téren, amely nemzeti öntudatunk
megőrzése szempontjából
rendkívül fontos: mégpedig az, hogy
a magyar nemzetiségű szakértők
jelenléte a dekoncentrált
intézményekben nem rendelhető
alá politikai érdekeknek. Június
7-én az összefogás jegyében
választhatunk újra. A Magyar
Összefogás értékteremtő
eszméje alapján újra meg kell majd
mutassuk, hogy számolni kell velünk,
erőnkkel, tiszteletet kell újra
kivívnunk azokkal szemben, akik csak a
lehetőséget keresik jogaink
megcsorbítására.

Csehi Árpád Szabolcs