Kétszázötven lejt kérnek az engedélyért

A vágócsirke, disznó, juh, marha és más ipari méretű állatfarmok tulajdonosai ez évtől kötelesek beszerezni az állategészségügyi engedélyt, ami 250 lejbe kerül.

A fentebbi kötelezettséget az Országos Álletegészségügyi és Élemiszerbiztonsági Hatóság által kidolgozott törvénytervezet írja elő. Ezideig az állatenyésztő farmok működtetéséhez elég volt ha bejegyeztették azokat a helyi állategészségügyi igazgatóságon. Csak a kereskedelmi farmokra kell állategészségügyi engedélyt kiváltani, a magángazdaságokra ez nem vonatkozik. A törvénytervezetben kitérnek az állatok szállítására is. Sorin Minea, a Román Hússzövetség elnöke szerint a törvénytervezet nem sokban különbözik a tavaly megszavazott és ma is érvényes törvénytől, csak némiképp tökéletesítették azt, hogy jobban tudják ellenőrizni az üzletekbe kerülő hús minőségét.Az állati eredetű proteint tartalémazó takarmányokat csomagoló cégek tulajdonosainak szintén fizetniük kell a működési engedélyért.Az állatvásárok és állatkertek engedélyezési illetéke nem változott, továbbra is 500, illetve 200 lejbe kerül.

Az élő állatok szállítóinak csak be kell jegyeztetniük a szállításra használt járművet, ha 65 kilóméternél rövidebb távon használják, de ennél hoszabb távon már engedélyeztetni kell azokat. Az élő állatokat szállító hajók után a törvénytervezet szerint csak 500 lej engedélyezési illetéket kell fizetni ezután a mostani 793 lej helyett. Az állati hulladékokat elégető, megsemmisítő egységek engedélyezési illetéke is 600 lej marad, de kell fizetniük még tonnánként 1,5 eurót állatorvosi ellenőrzésért.

Állategészségügyi engedély szükséges még a nyúlfarmok és méhészetek  a hallisztet gyártó egységek (300 lej), a keltetők, az állattemetők és állatfodrászatok, lóversenypályák és más egységek működtetéséhez.