Gyászhírek 2014.01.13

Gyászhírek 2014.01.13
Mély együttérzésünket fejezzük ki gyászoló barátainknak, GYENGE JÓZSEFNEK és ERZSIKÉNEK a szeretett édesanya és anyós, ÖZV. GYENGE ILONA (Biharpüspöki) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Papp Zoltán és családja.

Tegnap volt 10 éve, hogy HANDLERY OTTÓ bányamérnök örökre eltávozott. Barátok és ismerősök szenteljenek egy percet emlékének! Szívünkben örökké élni fog. Magdi és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett édesanya, TAVARNAI JULIÁNNA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A lépcsőház lakóközössége.

*

Búcsúzunk szeretett szomszédasszonyunktól, KISS MARGITTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Nyugodj békében! A G/6 lépcsőház lakói.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KISS MARGIT (szül. NAGY), a Solidaritatea volt dolgozója január 9-én 74 éves korában hirtelen elhunyt. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor 4 évvel ezelőtt a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, testvér, SANDOR VALÉRIA (Mezőtelegd) jóságos szíve megszűnt dobogni. Örökké őrizzük emlékedet! A bánatos család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, KÓCS GYULA váratlanul eltávozott az élők sorából 54 éves korában. Temetése a síteri kápolnából lesz hétfőn 13 órától.

„Annyi kérdés, de nincs rá válasz,

Annyi fájdalom, de nincs nekünk támasz,

Annyi érzés, melyeket te eldobtál,

Annyi kín, amik elől elfutottál.”

Búcsúzik tőle felesége Ági, fia Robi és családja, lánya Timi és családja.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága szerettünk, DALLOS MÁRIA iránt érzett gyászunkban mellettünk voltak, és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétem JÓZSINAK és ERZSIKÉNEK a szeretett édesanya, anyós, ÖZV. GYENGE ILONA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást! Özv. Ladányi Sándorné.

*

Eltelt hat hónap, amióta a szeretett férj, apa, nagyapa, após, VAS ALEXANDRU elhagyta a földi életet. Nyugodj békében! Felesége Juliska, lánya Marika, veje Sandu, unokája Daya.

*

Megtört szívvel, de a feltámadásba vetett töretlen hittel álltunk meg JANK FERENC testvérünk koporsója mellett, aki gyülekezetünk volt presbitereként adta vissza lelkét teremtő Urának és Istenének. „Kezedre bízom lelkemet, Te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten.” Zsolt 31,6 Isten adjon számára békés nyugalmat, a gyászoló szeretteit Ő vigasztalja. A végtisztességet tevő Nagyvárad-csillagvárosi Református Gyülekezet.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, JANK FERENC elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Domokos Sándor Barna és családja.

*

Szomorúan búcsúzom kedves kollégámtól, JANK FERENCTŐL. Nyugodjon békében! Részvétem a gyászoló családnak. Szabó M. Ferenc volt banktisztviselő.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, édesanyára, testvérre, HERMAN MAGDOLNÁRA (Szalárd), aki nyolc éve hagyott itt minket. – Miért ez a sors? oly kegyetlen az élet, búcsú nélkül elmentél, itthagytál minket. Nehéz a feledés, mert nagyon szeretünk, bocsásd meg, hogy nem segíthettünk. Megállunk némán sírod mellett, fájó szívvel őrizzük drága emlékedet. Nyugodj békében, drága lélek! Bánatos családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, BARCSA IRMÁRA (Biharvajda) halálának 28. és ID. BARCSA LAJOSRA, halálának 25. évfordulóján. Emlékét örökké őrzik gyermekeik családjaikkal.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, ID. BORSI IRÉNRE (Biharpüspöki) halálának ötödik évfordulóján.

„Ma gyertyákat gyújtunk és mécseseket,

Ezek a fények világítsanak Neked,

Örök világosságban, békességben nyugodj,

Soha nem feledünk, ezt biztosan Tudod!”

Örökké bánatos családja.

*

Szomorú 10 év telt el, hogy nincs velem a drága férjem, ID. MEGYESI IMRE, aki 66 évesen 2004. január 13-án hunyt el. Fáj az egyedüllét, hogy nem vagy itt velem, nincs aki vigasztalna, hogy nem hagy el soha. Mindent megtettem érted, de Istenbe bízok, ő nem hagy el soha. Örökké bánatos feleséged, fiad, menyed és unokáid.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett szülőkre, nagyszülőkre, VARGA JULIANNÁRA halála 16., VARGA KÁROLYRA (Diószeg) halála közelgő 33. évfordulóján. Emlékük örökké él szívünkben! Leányuk Julianna, három unokájuk és azok családja.

*

Fájdalmas szívvel veszünk búcsút testvérünktől, nagybátyánktól és sógortól, HUDEA ANDREITŐL. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Hudea Vasile és a Weber család.

*

Már egy év telt el, mióta a szeretett férj, édesapa, nagytata, NILGESZ ISTVÁN örökre elhagyott bennünket. Másképp lenne minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Ez a gyertya most érted égjen, ki fenn vagy a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. A bánatos családod.

*

Tizenhárom éve már, hogy nincs szerettei körében INDRIE GHEORGHE. Gyászolja felesége, fia és unokája.

*

Öt éve annak a szomorú napnak, amikor LUNGUTI RODICA ANA örökre eltávozott szerettei köréből. Nem telik el úgy nap, hónap, év, hogy ne emlékeznénk mindig mosolygós arcodra, ne jutna eszünkbe jóságos szíved. Elvitted a derűt, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Emlékezik rád bánatos édesanyád és örökké szerető testvéred.

*

Fájdalommal tudatom, hogy kedves férjem, BAUMANN JÁNOS (Csomaköz) hosszú, súlyos betegség után, 80 éves korában elhunyt. Temetése folyó év január 13-án 15 órakor lesz az élesdi kápolnától. Gyászoló felesége: Ida.

*

Szemünkben könnyekkel veszünk végső búcsút a szeretett édesanyától és nagymamától, RIDY KATALINTÓL, aki 64 éves korában eltávozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya Angéla és családja.

*

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, GYENGE ILONA temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama, RIDY KATALIN január 11-én, 64 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése hétfőn, január 13-án déli 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm! Búcsúzik tőle férje Jóska.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett testvéremre, HEGEDÜS FERIRE. Testvére Pityu és családja. Nyugodjon békében!

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága jó édesanyától és nagymamától, RIDY KATALINTÓL, aki rövid, de súlyos szenvedés után megtért teremtőjéhez. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet! Fia Róbert és családja.

 

 

 

Címkék: