Érmihályfalva és Margitta nem adósai egymásnak

Érmihályfalva város Helyi Tanácsa ez év május 29-én határozatot fogadott el, mely szerint a továbbiakban meghatározatlan ideig Margitta megyei jogú város a helyi, hulladéklerakóba szállíthat évi 2400 tonna szemetet. A határozat szerint cserébe fenn áll a lehetősége, hogy Érmihályfalva szennyvizét a margittai tisztító telepen tisztítsák. Hogy mennyiért, milyen mennyiséget és hogy a szennyvíz hogyan jut oda, a határozat nem taglalja. Bárki bármit is állítson, egyebet a helyi határozat nem tartalmaz.

A határozatról előzetesen a lakosságot nem tájékoztatták. Ilyen körülmények között kezdte meg a Néppárt helyi szervezete – a határozat újbóli napirendre tűzése érdekében – a lakossági aláírásgyűjtést, melynek keretében kevesebb, mint egy hét alatt közel 800 kézjegy gyűlt össze.

Ettől a váratlan lépéstől megijedve szokatlan lépésre szánta el magát a város vezetése: lakossági fórumot hirdettek, hogy utólag kérdezzék meg a város polgárainak véleményét. Sajnálatos módon a fórumra vezényelt pártszimpatizánsok folyamatos bekiabálásai és hangoskodása megakadályozták az ügy tisztességes megvitatását, viszont Nyakó József polgármester és margittai meghívottainak önfényező védőbeszédeiből megtudhattuk, hogy Érmihályfalva tartozik Margittának és kötelessége, hogy befogadja annak szemetét. Hogy miért? Vegyük sorra:

– állításuk szerint Margitta mentette meg a helyi “kórházat”. Sajnos Érmihályfalvának nincsen kórháza, csupán a margittai kórház kihelyezett belgyógyászati osztálya működik a városban. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy helyben még sürgősségi ellátás sincs, a kisebb sérülésekkel is a szomszéd városba kell menni, pedig hajdan szülészet is működött a Móka-parti városban. Annak ellenére sincs önálló kórház, hogy számtalanszor megígérték, sőt a választások alatt háromszor is felavatták a nem létező intézményt. Habár kórházépítés címszó alatt elköltöttek 55 milliárd régi lejt, ebből mindössze húsz kórházi ágyra futotta. Itt kell visszautasítanunk azt a szabályos fenyegetést, mely az egyik margittai orvos vendégtől származik, hogy a mihályfalvi “kórház” sorsa tőlük függ. Továbbá, visszautasítjuk azt az állítást, mely szerint a margittaiak fizetnék az érmihályfalvi “kórház” működését, hiszen a helyiek is éppúgy adó- és járulékfizetői ennek az országnak, mint más települések polgárai, ezért az ő ellátásukat nem fizetik más pénzéből.

– állításuk szerint Margitta jó szándékúan eddig is befogadott szennyvizet Érmihályfalváról. Miért is ne tette volna, hiszen ennek szabott díja van, komoly üzleti érdek áll mögötte. Ugyanezt megtették természetesen más települések esetében is, hiszen nem ingyen, jótékonyságból működnek. Ezért felesleges is volt a hely határozatba foglalni.

– állításuk szerint mindössze három hónapig kell majd a szomszéd várost kisegíteni, hiszen ez szerződésbe van foglalva. Nevezett szerződést ezidáig senkinek nem voltak hajlandóak megmutatni, állítólagos létéről még a határozatot megszavazó RMDSZ-es tanácsosok is a fórumon értesültek. Nem feltételezzük, hogy az általános elégedetlenség miatt került elő az ingujjból ez az írás, csupán azt nem értjük miért hallgatták el. Feltevődik a kérdés: a helyi határozat miért éves mennyiségről beszél?

Összességében véve elmondhatjuk, hogy egy indokolhatatlan, Érmihályfalva számára káros döntést a város vezetése – tisztességes észérvek hiányában – megpróbál érzelmi síkra terelni, hiszen a fórumon is megfogalmazták, hogy “kötelességük segíteni”.

Helyrehozhatatlanul károsnak tartjuk, hogy egy rossz döntés igazolására a többségünkben meglévő segítőkészségre és testvéri érzésre hivatkoznak, mindeközben pedig egymás ellen fordítják a két város közösségét. Jelen ügy nem két város viszonyáról szól, hanem két alkalmatlan városvezetés egymás közötti üzletéről, hiszen a margittai költségvetés többszöröse az érmihályfalvinak, mégis a komoly adósággondokkal küzdő Érmihályfalvát terhelnék hulladékgondjaikkal, úgy, hogy ezt, nyilván kevésbé kedvező áron, de a nagyváradi, európai szabványokat közelítő hulladéklerakó is megoldhatná. Ezért felszólítjuk Nyakó József polgármestert fejezze be a szemfényvesztést és félrevezetést és térjen vissza az észérvek talajára, hiszen a Néppárt mindenkor partner lesz a valódi megoldás megkeresésében és megvalósításában.

Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete