Az érvénytelen referendum okairól

Az érvénytelen referendum okairól
Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere szerint több oka is van annak, hogy érvénytelen lett a Várad és Szentmárton fúziójáról szóló vasárnapi referendum. Bolojan úgy véli, hogy a PSD és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szabotázsa is közrejátszott a kudarcban.

Miután ismertette a vasárnapi referendum eredményeit, Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere kifejtette, hogy szerinte mely okok vezettek oda, hogy nem sikerült a város választópolgárainak legalább harminc százalékát az urnák elé csábítani, ami miatt érvénytelen volt a szavazás. Elsőként az általános romániai helyzetet említette. Mint mondta, most, hogy nagyon sok politikus büntetőjogi ügybe keveredett, a választópolgárok körében nagy a bizalmatlanság a romániai politikai elit iránt, ami akkora mértékű, hogy az emberek gyanúval kezelnek minden, a politikum irányából érkező kezdeményezést. A polgármester szerint az sem volt kedvező, hogy a választási listákon szereplő személyeknek mintegy 10–15 százaléka nem él Nagyváradon, mert vagy már rég elköltöztek, vagy külföldön dolgoznak, és nem jöttek haza, és ezek a személyek nem értesítették erről az illetékes hatóságokat. Ez szintén nagyon megnehezítette a harminc százalékos részvételi arány teljesítését. Az okok között sorolta fel Ilie Bolojan azt is, hogy sokan kedvezőtlenül ítélik meg a helyi adminisztráció munkáját. Hozzátette, hogy ebben a vonatkozásban ő maga is vállalja a felelősséget, hiszen elképzelhető, hogy ő, vagy a város különböző intézményei, vállalatai nem úgy dolgoztak, hogy az mindenkinek a megelégedésére váljon.

Szabotázs

A polgármester szerint a kudarcnak politikai oka is volt, konkrétan az, hogy két, a városban komoly szavazótáborral rendelkező párt, jelesül a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ gyakorlatilag elszabotálták a referendumot, mert arra buzdították híveiket, hogy ne is menjenek el szavazni. Ebben a vonatkozásban Bolojan utalt arra a kimutatásra, mely városrészekre lebontva mutatta a részvételi arányokat, melyből kiderül, hogy Biharpüspökiben járultak a legkevesebben az urnák elé, ugyanis az ott élő választópolgároknak mindössze 11,53 százaléka szavazott, míg az összes többi városrészben jóval több mint húsz százalékos részvétel volt, sőt, három városrészben meghaladta a harminc százalékot a részvételi arány. Ezekre az adatokra hivatkozva Bolojan kijelentette: „ott, ahol a magyarok számaránya nagyobb, ott kicsi volt a részvétel”, majd hozzátette: „a kudarcért részben ezeknek a pártoknak a vezetői a felelősek”.

Mi nem lesz

Arra a kérdésünkre, hogy melyek lehetnek azok a kampányban ígért projektek, amelyeket a két település fúziója nélkül is meg lehetne valósítani, Ilie Bolojan érdekes módon azokat a projekteket sorolta fel, amelyeket nem lehet majd megvalósítani. Mint mondta, Szentmártonnak sem adminisztratív, sem anyagi kapacitása nincs arra, hogy például gyorsforgalmi utat vagy felüljárót építsen. Hozzátette, hogy a romániai törvénykezés nem teszi lehetővé azt, hogy egy közigazgatási egység egy másik közigazgatási egységnek pénzt utaljon át, vagyis Nagyvárad nem tudja segíteni Váradszentmártont projektjeinek megvalósításában. Azt is megkérdezték tőle, hogy lesz-e bármilyen politikai következménye rá nézve az elbukott referendumnak, amire Bolojan azt válaszolta, hogy ez nem egy politikai voks volt, még akkor sem, ha voltak pártok, amelyek támogatták a kezdeményezést, és voltak olyan pártok is, amelyek elszabotálták azt.

A magyar a hibás

Arra a kérdésünkre, hogyha ő vagy a referendum kampányának irányítói elégedetlenek voltak azzal, ahogy az RMDSZ hozzáállt ehhez az ügyhöz, miért nem szólították meg ők a város magyar lakosságát, Ilie Bolojan azt válaszolta, hogy érzése szerint mindenkit megszólítottak, illetve nem terelték az ügyet etnikai színtérre. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a püspöki lakosok nem etnikai hovatartozásuk miatt, hanem azért maradtak-e távol a szavazóurnáktól, mert a város mostohán bánt a városrésszel. Ilie Bolojan visszautasította ezt a feltételezést: „csak nézzék meg, mennyi utcát aszfaltoztunk le azóta, hogy én vagyok a polgármester” – fogalmazott, majd hozzátette: „az sem igaz, hogy megszűnt a biharpüspöki iskola, hiszen csak az önálló jogi státuszát vontuk vissza, aminek annyi következménye van, hogy megszűnt egy igazgatói állás, de egyébként az iskola működik, egyetlen osztályt sem szüntettünk meg” – fejtette ki végül.

Pap István