Advent a megtérés időszaka is

Advent a megtérés időszaka is
Nagyvárad- A héten Exc. Böcskei László megyés püspök folytatta a plébániák meglátogatását a visitatio canonica formájában. A nagyvárad-szőllősi egyházközség életébe nyert betekintést.

 

A főpásztor amellett, hogy betekintést nyert Pálos István plébános lelkipásztori tevékenységébe, találkozott a várad-szőllősi egyházközségben szolgálatot teljesítő laikus csoportokkal (Rózsafüzér Társulat, egyháztanácsosok, ministránsok, hittanosok), majd a visitatio lezárásaképpen vasárnap délelőtt ünnepélyes szentmisét mutatott be a Szentháromságról elnevezett plébániatemplomban.

Kiegyenesedés

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Prédikációjában Exc. Böcskei László megyés püspök azt emelte ki, hogy az adventi szent időszak második vasárnapja a Messiásvárás alapfeltételeit tárja elénk, vagyis a megtérésnek és a kiegyenesedésnek, önmagunk hiteles megismerésének, felfedezésének és elfogadásának a periódusa. Felvállaljuk igazi létünket, és a földi korlátokon áthatoló, tiszta és reményekkel teli tekintetünket felfelé emeljük. Az ószövetségi olvasmányban a valódi felszabadulás kerül előtérbe: a jó, igazságos és békés élet válik nyilvánvalóvá, és ez az új állapot a lehetőségek gazdag tárházát villantja fel, mely Isten népét kiemeli a mélységből, és alkalmassá teszi arra, hogy a kibontakozás útján az Úr vezetésével az őáltala eltervezett irányba haladjon. Ugyanakkor az evangéliumi részben a nagy előfutár, Keresztelő Szent János alakja körvonalazódik előttünk, aki a földi és a kegyelmi világ összekötő kapocsaként fogalmazza meg számunkra: Isten szabadulásra és szabadságra hívja mindazokat, akik a sötétségben és a homályban botorkálva, fényre vágyva őt keresik.

Az adventi idő Messiásváró hangulata ugyanakkor arra hívatott, hogy elősegítse a belső tisztulási folyamatot, hogy aztán átérezhessük helyzetünket, szerepünket, küldetésünket, mindazt, amit Isten az ő tervében nekünk szán. A megtérés tehát a lelki életünk és fejlődésünk vonatkozásában a megszokott és a saját képzelt világunk határainak az átlépéséről szól, amikor új perspektívákat keresünk és engedünk meg maguknak, hangsúlyozta szentbeszédében a váradi egyházmegye vezetője.

Ciucur Losonczi Antonius