Zenés istentisztelet

2021.11.29. 11:18

Orgonájukért adtak hálát zenével és imával a váradrétiek

Zenés istentisztelettel ünnepelték november 28-án, advent első vasárnapján, 17 órai kezdettel a nagyvárad-réti református templomban, hogy 10 esztendeje talált otthonra gyülekezetükben a hollandiai Bredevoortból érkezett orgonájuk.

Tóth Gábor

A dr. Pálfi József lelkipásztor által felolvasott 103. zsoltár („Áldjad én lelkem az Urat” kezdetű) nyomán megfogalmazott igei üzenet rövid és lényegre törő volt, összegzésképpen: mindenért Istennek kell hálát adnunk, vagy másként, mindenért hálát kell adnunk Istennek. A délután nagyjából félig megtelt templomban tiszteletteljesen diszkrét, ezzel együtt méltóan ünnepi légkörben, szavakon túl a hangsúly most értelemszerűen a zenén volt, az általa való hálaadáson, amiért a fennvaló áldásos közreműködésével ez a hollandiai orgona itt, a réti közösségben talált otthonra immár tíz éve.

A szolgálatát tevő gyülekezeti Sztárai Mihály Énekkart Márkus Zoltán kántor-karnagy vezényelte, két kortárs magyar egyházi kórusművet is választva az alkalomra, Berkesi Sándor (sz. 1944) Magyar ének és Beharka Pál (sz. 1929) Szent az Úr, az Alkotó, valamint egy további részletet egy korábban J. S. Bachnak tulajdonított Lukács-passióból (BWV 246), Csak te vagy én Istenem (Weide mich). Az ünnepelt hangszert egy nagyjából 20 perces zenei összeállítással Józsa Domokos, a váradszőllősi plébániatemplom orgonistája szólaltatta meg.

Itt egy igazán rendkívüli, alkalomhoz és helyszínhez illő, tematikus orgonakompozíciós összeállítást hallhattunk, melynek alapjául a Luther nyomán a protestáns egyházzenei gyakorlatba bekerült adventi dicséret, a Nun komm, der Heiden Heiland/Jöjj népek megváltója dallama szolgált. Ennek elődje egyébként a Milánói Szent Ambrus (Ambrosius) püspöktől, a 4. századból származó himnusz, Veni redemptor gentium. A német barokk komponistáktól – J. S. Bach, D. Buxtehude, J. Pachelbel, Fr. W. Zachow, W. Fr. Bach – válogatott művekben a Nun komm, der Heiden Heiland dallama különféle öltözetekben, zenei szerkesztésmódokban és hangfekvésekben szólalt meg, pedálregisztertől, középső szólamokon át a diszkantig, korálelőjátékba, variációs formába vagy épp fúgába komponálva. Józsa Domokos regisztrációiban egyúttal arra is figyelt, hogy az orgonában rejlő különféle árnyalatok lehetőségeit is sorra megmutassa. A tanulság Márkus Zoltán és Józsa Domokos szolgálata nyomán, hogy szerencsére működnek Váradon kiválóan képzett fiatal egyházzenészek, reméljük munkaadóik kellő megbecsülésével, mert kántornak, orgonistának és kórusvezetőnek egy személyben lenni fizikailag is úgyszólván lehetetlenség, csak ezt a három feladatkört hajlamos az egyházi szervezés áldásosan egyetlen emberre bízni.

Váradrét a Csillagocska Alapítvány kovásza által zenei központ, kulturális értékápoló színtér, ezt mára minden rendes váradi tudja (és nemcsak), hiszen itt óvoda, gyermek-táncház, néptáncegyüttes, kórusok működnek, alkotnak egységet és formálnak közösséget. A réti zenei élet intenzitása miatt érthetően megérett már korábban a cserére az előző templomi orgona is egy a bővülő egyházzenei igényeket alkalmasabban szolgáló hangszerre. Tíz esztendővel ezelőtt az ide vonatkozó elhatározást tett is követte, s mivel egy kelet-hollandiai másfélezres lakosú kisváros, Bredevoort épp akkoriban olvasztotta egybe fokozatos lélekszámcsökkenés miatt két gyülekezetét, ennek nyomán jött hír egyik magányosan maradt orgonájukról. Dr. Hermán M. János lelkipásztor és felesége hollandiai közbenjárásával, valamint Pálfi József közreműködésével ez a hangszer került 2011-ben felajánlásra adományként Váradrét számára. Az 1948-ban épült elektropneumatikus 19 regiszteres hangszert Bors László újtusnádi orgonaépítő és csapata bontotta le, szállította és építette újra. A hangszer a réti templombelsőhöz illeszkedve új arcot és akusztikai jellemzőket, kétoldali szimmetrikus elhelyezkedést kapott a karzaton. Az orgona újjászületési folyamatának és 10 évvel ezelőtti ünnepi felavatásának pillanatképit kivetítőn láthatta most vasárnap délután a réti gyülekezet a zenés istentisztelet csendes kísérőjeként. Pálfi Józseftől megtudhattuk még, a kereszténység sorsát érintő mai európai aktualitásként, hogy az elnéptelenedett gyülekezetű templomot, ahonnan ez az orgona származik, időközben egy helyi hollandiai iszlám közösség vásárolta meg.

Ezek is érdekelhetik