Megemlékezés

2021.06.08. 08:14

Réven is emlékeztek: „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség”

Hat kontinens közel 40 országának 600 településén mintegy 1000 helyszínen lobbant fel a trianoni békediktátum emléknapján, 2021. június 4-én, budapesti idő szerint 20.21 órakor az Összetartozás Tüze! Réven június 4-én, pénteken 17.30-kor húzták meg a református templom harangjait, és mondtak el egy Miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a keresztény hit védelméért, vasárnap délelőtt pedig istentisztelet keretében emlékeztek.

Hasas János

A trianoni diktátumot 1920. június 4-én, budapesti idő szerint 16.32-kor a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon kastély 52 méter hosszú és hét méter széles folyosóján, a Galérie des Cotelles-ben írta alá a magyar küldöttség. A trianoni béke pontjai ismertek: Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát, ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű, húszmilliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá vált. Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. Az elcsatolt országrészeken kisebbségbe szorult magyarság sorsa ezzel súlyosan megpecsételődött, a 20. század második felében a trianoni döntésnek betudhatóan kollektív történelmi tragédiák sora kezdődött el, melyek sebeit a Kárpát-medencében és a világon szétszóródva élő magyar nemzeti közösség a mai napig nem heverte ki.

Zengett a révi harang

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Trianon 100. évfordulójára közzétett felhívásának sikerén felbuzdulva arra kérte a Kárpát-medence magyar vallási közösségeit, hogy az elkezdett hagyományt folytatva, minden év június 4-én 16.30- kor húzzák meg a harangokat, és mondjanak el egy Miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a keresztény hit védelméért. Mert a harangszó az imádságra hív, örömöt, győzelmet ünnepel, veszélyre figyelmeztet vagy halottat búcsúztat. Az élet jele, a megmaradás bizonyítéka. A révi református templom harangjai is egy imára hívta péntek délután a híveket. A megemlékezések sora vasárnap a déli istentisztelet keretében folytatódtak, ahol Papp Csaba helyi lelkipásztor Mózes 14. könyve, 24. részének 30. és 31. versei alapján hirdette az Úr igéjét. „Nagyon fontos a következő nemzedéknek az, hogy mit látnak és mit hallanak, mit él át és mit tapasztal a jelenlegi vezetőktől, a lelkésztől, a presbitériumtól, az alpolgármestertől, a tanácsosoktól, a szülőktől, nagyszülőktől. Felelősséggel vagyunk a következő nemzedékért. Mert a gyerekeink nagy valószínűséggel azt fogják csinálni, amit tőlünk látnak, tőlünk hallanak, amit tőlünk elsajátítanak. Az, hogy a következő nemzedék tudjon Trianonról vagy Mohácsról, nemcsak a történelemtanár vagy a tanító dolga, hanem annak a közösségnek is feladata, ahol a gyerek a legtöbb időt tölti, tehát a családnak” – mondta többek között a lelkipásztor. Az igehirdetést követően a nagyváradi Kiss Stúdió Színház „Egy lángot adok, ápold, add tovább... Trianon 101” című előadásából Meleg Vilmos nyújtott át egy csodálatosan összeállított csokrot Arany János, Gábor Ferenc, József Attila, Juhász Gyula, Reményik Sándor, Sajó Sándor és Wass Albert verseiből. A templomi eseményt követően a helyi református egyházközség, a Pro Rév Egyesület és a helyi RMDSZ képviselői megkoszorúzták a templomkertben a Turulmadaras emlékművet.

Ezek is érdekelhetik