Szent László életszentsége

Szent László életszentsége
Nagyvárad- Csütörtökön este tartották a várad-újvárosi Szent László plébániatemplom búcsúünnepségét. Nagy Zsolt kisvárdai segédlelkész mutatta be a szentmisét, közreműködött a Halmos László-kórus.

Bevezetőjében Nagy Zsolt kisvárdai újmisés-segédlelkész elmondta, hogy Pék Sándor várad-újvárosi esperes-plébánossal Tasnádról ismerik egymást, ezért kérte fel őt az ünnepi szentmise bemutatására, illetve az igehirdetés elvégzésére. Megjegyezte ugyanakkor: Kisvárdán a helyi katolikus templom Szent László idején épült és az oltárkép egyik csodatettét ábrázolja. Emellett az iskola, ahová bejár tanítani, az ő nevét viseli, és a a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye a szent király oltalmát élvezi, tehát számos a kapcsolódási pont Szent László és azon vidék közt, ahonnan érkezett.

Példakép

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Prédikációja elején a káplán kijelentette: nem fogja Szent László életét és tevékenységét bemutatni, hiszen a váradiak bizonyára nála jobban tisztában vannak ezekkel, ehelyett inkább párhuzamot vonva napjaink és a király kora között azt emeli ki, miért maradt fenn örökre életszentsége, hogy hirdesse a dicsőségét, és mit jelent számukra az ő példája? Arra hívta fel a figyelmet: a lényegüket tekintve, valamilyen szinten, bár máson volt a hangsúly, Szent László és kortársai ugyanolyan problémákkal küszködtek mint mi, ezért különösen értékelendő, hogy a jó király olyan példaértékű életet tudott élni, felnéztek rá, szavaira és viselkedésére odafigyeltek az alattvalói. Nem véletlenül tűnt ki tehát az erényeivel, mert egy olyan évszázadban élt, amikor lehetőség volt arra, hogy aki valamilyen maradandót alkotott, az kiemelkedjék a többiek közül. Életszentsége, példája azt kell sugallja számunkra, hogy Krisztus követőiként nekünk is feladatunk, hogy megvalósítsuk az életszentséget abban az élethelyzetben, ahol létezünk. Ennek, illetve Isten iránti szeretetünk kifejezésének számtalan módja van, nem kell nagy dolgokra gondolni, elég például ha úgy viszonyulunk szüleinkhez, gyermekeikhez, házastársainkhoz, hogy az lelkesítőleg, bátorítólag hasson rájuk. Legyünk fénysugarak, keresztény életünk mint hajnalcsillag világítson hozzátartozóinknak a sötét órákban- tanácsolta a tisztelendő-, mert Isten csak annyit kér tőlünk, amennyit teljesíteni tudunk, és ebben példát mutatott nekünk Szent László király.

A szentáldozás után Pék Sándor plébános mondott köszönetet mindazoknak- mások mellett a Kribus Mónika kántor-karnagy által vezényelt Halmos László-kórus tagjainak-, akik hozzájárultak az ünnepség emlékezetessé tételéhez.

Ciucur Losonczi Antonius