Szent László, az építő király

Akt.:
Szent László, az építő király
A Nobilitas Egyesület tagjai kedd délután tartották szokásos havi összejövetelüket a nagyváradi Kanonok sor egyik gyűlésteremben. Az egyházmegye és a város alapítójára emlékeztek ezúttal is.

Az érdeklődőket Fodor József vikárius, a Nobilitas Egyesület elnöke köszöntötte, aki a május 14-i Egyházmegyei Zarándoklati Napra hívta fel a figyelmüket.

A továbbiakban Vincze Zsolt történelemtanár tartott prezentációt Szent László, az építő király címmel. Egyebek mellett elhangzott: I. (Szent) László királynak óriási jelentősége van a magyar történelemben. Bel- és külpolitikai, gazdasági intézkedéseivel, egyházszervezői tevékenységével a nagy előd, I. (Szent) István munkájának a folytatója volt. Feldúlt, háborúktól gyötört országot örökölt. A nép egy része továbbra is ragaszkodott pogány hitéhez, és nem akarta a keresztény vallás tanításait követni. Sokan abba se törődtek bele, hogy a földesúrnak szolgáljanak, nem akartak jobbágyként élni. Emiatt gyakran vidékről vidékre vándoroltak, állandó lakhely nélkül kóboroltak. Az sem volt ritka, hogy a király, a földesúr vagy az egyház tulajdonából loptak, olykor egész csordákat elhajtottak, de gyakoribb volt egy-egy állat elterelése. Ilyen körülmények közt lépett tehát trónra Szent László, aki a rend helyreállítása érdekében szigorú törvényeket hozott. Három törvénykönyvet adott ki, amelyekben a magántulajdon védelmének jogi garanciáit fektette le. A törvények betartását ugyanakkor azzal is elősegítette, hogy Székesfehérváron minden évben törvénynapokat tartott, és ha a bíró ítéletével a kereskedők elégedetlenek voltak, ezekben a napokban a királyhoz fordulhattak döntésért, jogorvoslatért. A szigorú törvények eredménnyel jártak, Magyarországon helyreállt a rend, a biztonság, a magántulajdon szentsége.

Szent László az országát a külső ellenséggel szemben is megvédelmezte. A kunok ellen folytatott háborúkban maga vezette a sereget, számtalan győzelmet aratott, és számos alkalommal adott példát vitézségből katonáinak. Nem véletlenül tekintjük őt középkori magyar lovagi ideál megtestesítőjének. Azonban nemcsak védekezett, hanem hódított is: 1091-ben elfoglalta Horvátországot és a Száván túli Szlavóniát. A magyar egyházzal kapcsolatos intézkedésébe nem tűrt beleszólást, s bár bevezette a pápa egyházreformjait, nem lett a hűbérese. Az egyházat is törvényekkel erősítette meg, számos templomot emelt, apátságot és püspökséget alapított. Köztudott az is, hogy Nagyvárad elsősorban Szent László városa, neki köszönhetően a halála után a Magyar Királyság egyik legfontosabb vallási és szellemi központjává fejlődött.

Emlékek

Az összejövetel második felében Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke tartott expozét Szent László-emlékek a Partiumban címmel. Szokásához híven alaposan dokumentált, szemléleletes előadással készült, melynek keretében részletes ismertette a bemutatott épületek, tárgyak, műalkotások történetét, létrejöttét. Szó esett többek közt a hermáról, a várad-újvárosi Szent László plébániatemplomról, a Székesegyház melletti barokk szoborról és előtti bronzszoborról, az egyik üvegablakáról, mely Szent Lászlót ábrázolja, az egyik mellékoltárképről, a majolika mellszoborról, a babérkoszorúról, a Püspöki Palota freskóiról, a vártemplom oltárképéről és emléktáblájáról, a Szent László menedékház kápolnájának szobráról, a biharpüspöki templom szoboralakjáról, a bihari templom festményéről, az almásfegyverneki templom főoltárképéről, a micskei és a szalacsi templomok mellékoltárképeiről, a köröstarjáni templomban levő Szent László szoborról, a püspökfürdői kápolnában található lovasszoborról és domborműről, a belényesi templomban levő szoborról, a bikácsi templom főoltárfestményéről, a mezőtelegdi templom freskójáról, a tasnádi templom szentélyének üvegablakáról, a legendák gelencei és maksai ábrázolásáról.

Az időutazás a jelenben ért véget, azzal, hogy Deák Árpád képzőművész elkészítette a makettjét egy leendő Szent László-lovasszobornak, a Szent László-évre való tekintettel pedig az önkormányzat és a római katolikus püspökség együttműködésének betudhatóan az egyik villamoson is látható a király. Dukrét Géza emellett a kalotaszegi Magyarvalkóról származó Szent László „pénzérméket” ajándékozott hallgatóságának.

Ciucur Losonczi Antonius



A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .