Gyászhírek 2017. február 6.

Gyászhírek 2017. február 6.
Mély együttérzésünket fejezzük ki Pásztor Gabriellának, Lehelnek és Örsnek a szeretett férj és édesapa, Pásztor György elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Kecse család.


Megrendült szívvel nyilvánítjuk őszinte részvétünket Pásztor Gabriella igazgató asszonynak és szeretteinek mérhetetlen fájdalmuk elviselésében. Az Ady Endre Líceum közössége.

*

Őszinte együttérzéssel fejezzük ki részvétünket Gabi néninek, Lehelnek és Örsnek Öcsi bácsi elvesztése miatt. Vigasztalódást, erőt kívánunk a gyász keserű óráiban. Tóth Péter és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Pásztor Gabriellának szeretett férje elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Pásztor Sándor és a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-frakciója.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Pásztor Gabriellának és családjának a szeretett férj és apa elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Králik Lóránd és családja.

*

A válasz nélküli miértek kérdőjelei a mi szívünket is mélyen felsebezték, a Ti határtalan fájdalmatok terhét, kedves Gabi, Lehel, Örs, mi is magunkra vesszük, a drága férj és édesapa, PÁSZTOR GYÖRGY (ÖCSI) tragikusan váratlan távozása miatt.
A Darvas, Hámos, Jámbor, Pásztor, Szilágyi, Tóth, Tőke, Váradi és a Zalder család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, PÁSZTOR GYÖRGY elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Bihar megyei RMDSZ vezetősége, munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett férjre, BOROZSNYAI KÁLMÁNRA, aki 3 évvel ezelőtt örökre itthagyott minket. „A virág elhervad rövid pár nap alatt, de emléked szívünkben örökre megmarad, számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Bánatos felesége Margit.

*

Megrendült lélekkel, mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, DR. KÜRTI LÁSZLÓ fogorvos életének 73. évében hosszú betegeskedés után 2017. február 2-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése február 6-án (hétfőn) 13 órakor lesz a margittai református kápolnából, református szertartás szerint. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk barátunktól, munkatársunktól, DR. KÜRTI LÁSZLÓTÓL. Emléke legyen áldott! Mély együttérzésünket fejezzük ki a Kürti családnak szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Horváth János Társaság.

*

Fájó szívvel búcsúzunk barátunktól, DR. KÜRTI LÁSZLÓTÓL. Emléke legyen áldott! Mély együttérzésünket fejezzük ki a Kürti családnak szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Szőke család.

*

A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége megrendülten vesz búcsút DR. KÜRTI LÁSZLÓ egykori margittai RMDSZ-elnöktől. Gyászoló családjának kívánunk vigasztalódást. Nyugodjon békében!

*

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” (2 Tim. 4,7) Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak egyházközségünk egykori főgondnoka, DR. KÜRTI LÁSZLÓ elvesztésekor. A szeretet Istene legyen vigasztalónk. A Margittai Református Egyházközség lelkipásztora és a presbitérium.

*

A margittai RMDSZ vezetősége, választmánya és tagsága megrendülten vesz búcsút a margittai közélet kiemelkedő személyisége, DR. KÜRTI LÁSZLÓ margittai fogorvostól, aki eddig a leghoszabb ideig, 13 éven keresztül volt a margittai RMDSZ elnöke, majd a Margittai Református Egyházközség, illetve az Érmelléki Református Egyházmegye főgondnoka. Halálával betöltetlen űrt hagy maga után városunk életében. Családjának baráti együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki. Emléke lámpásként fog tovább élni szervezetünk munkájában! Isten nyugtassa békében!

*

Megrendülten értesültem az általam tisztelt és nagyra becsült DR. KÜRTI LÁSZLÓ elhunytáról. A margittai közéletben és az RMDSZ-ben betöltött szerepe és munkássága útmutatóul szolgál az utókornak. Családjának vigasztalódást kívánok. Nyugodjon békében! Cseke Attila, a Bihar megyei RMDSZ elnöke.

*

A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége megrendülten vesz búcsút DR. KÜRTI LÁSZLÓ egykori margittai RMDSZ-elnöktől. Gyászoló családjának kívánunk vigasztalódást. Nyugodjon békében!

*

Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a „lenyugvó” Nap, de a szívünkben él és örökre ott marad. Szíve nemes volt, élete dolgos, élete nehéz volt, álma legyen boldog. Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit nagyon szeretnek. Soha el nem múló fájdalommal és az egykori újbóli találkozás reményében emlékezünk szeretett édesanyánkra, nagymamánkra, dédire, FÜGEDY KATALINRA, akit hat hónappal ezelőtt szólított el Isten az Ő szolgálatára. Emlékezik: férje, Antal; gyermekei: Katica, Öcsi, Anikó és Erika; unokái: Tamás és Gyurika, valamint dédunokája: Anna.

*

Már 9 éve, mióta nincs közöttünk ID. KÁSA GÉZA (volt autószerelő). Nagyon hiányzol, soha nem feledünk. Felesége és családja.

*

Bánatos szívvel búcsúzunk jó barátunktól, DR. DULL JÓSKÁTÓL. Őszinte részvétünk feleségének BABUCINAK és az egész családnak. Bereczki Márta, Rövid Márta és Brüder Györgyi.

*

Szomorúan búcsúzunk elhunyt barátunktól és volt osztálytársunktól, DR. DULL JÓSKA ortopéd orvostól. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Nyugodjon békében! Szabó M. Ferenc és a zilahi Református Wesselényi Kollégium volt osztálytársai.

*

Az égi mezőkön ismét bővült a gazdák serege. Nagyra becsült kollégánk és barátunk, HEGYESI BÉLA (nyugalmazott agrármérnök) egyesületünk tiszteletbeli elnöke és rangidős tagja, eltávozott árnyékvilágunkból. Hatalmas tudásának, emberi méltóságának, önzetlen barátságának és szeretetének emlékét kegyelettel megőrizzük. Mély részvéttel osztozunk a család gyászában. A romániai Magyar Gazdák Egyesülete, Bihar megyei Szervezete nevében, Dr. Szentmiklósi Zoltán, agrármérnök.

*

Szomorú 2 év telt el mióta szerettünk, VARGA ISTVÁN (Örvénd) búcsú nélkül elindult az örök élet útján. „Álmod őrizze béke és nyugalom,/Szívünkben örökké élni fogsz,/mert szeretünk és hiányzol nagyon./Az élet nélküled csendben megy tovább,/De a fájó emlék elkísér minket egy életen át.” Nyugodj békében a jó Isten oltalma alatt, drága emléked legyen áldott.
Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk CSERVID GÁBORRA halálának egy éves évfordulóján. Megemlékező mise a Barátok templomában kedden 17 órától. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétem CSŰRY ANIKÓKNAK szeretett testvére elvesztése miatti fájdalmában. Gondos Margit.

*

Mély megrendüléssel értesültünk CSŰRY ANIKÓ szeretett testvérének haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
Az őssi református gyülekezet.

*

Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett,
Mégis elment tőlünk mint a lenyugvó nap,
De a szívünkben él, s örökké ott marad!
Örök szeretettel a szívünkben emlékezünk ENGEL (BÉCSI) MÁRIÁRA, a drága leányra, feleségre, édesanyára, nagymamára halálának 10. évfordulóján. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett gyermek, testvér, apa, szomszéd, ROTTER ATTILA
elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. Jakabffy Margit és családja, Váradi Attila és családja.

*

Megrendülten kaptuk a hírt mélységes gyászotokról drága fiatok, BALOGH GYÖRGY elvesztése miatt. Fájdalmatokban őszintén osztozunk. Osztálytársaid az Arany János Középiskola 1964-en végzett XI.C-ből.

*

Megtört szívvel búcsúzom drága gyermekemtől, IFJ. KOVÁCS GYÖRGYTŐL, aki hosszú szenvedés után, 50 évesen elhunyt Debrecenben, 2017. január 31-én. Gyászmisével búcsúzom tőle 2017. február 9-én 18 órától a nagyváradi székesegyházban örök életig tartó fájdalommal. Gyászolom, szerető édesanyja, Kovács Györgyné Halász Erzsike.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk unokaöcsémtől, IFJ. KOVÁCS GYÖRGYTŐL. Emlékét őrizzük. Halász Gyula és családja.

*

Mélységes fájdalommal búcsúzunk egyetlen bátyámtól, GYURIKÁTÓL. Öccse, Csaba és veje felesége, Manu és gyerekei, Kiara és Ámira.

*

Mély együttérzéssel búcsúzunk a szeretett baráttól és sporttárstól, KOVÁCS GYÖRGY „TÜDŐTŐL”. Soha nem fogunk elfelejteni: volt osztálytársaid, barátaid és az egész rokonság.

*

Fájó szívvel búcsúzom édesapámtól, IFJ. KOVÁCS GYÖRGYTŐL, aki Debrecenben elhunyt. Soha nem szűnő fájdalommal emlékezik egyetlen fia, Kovács Szabolcs.

*

Ma egy éve, hogy a szeretett édesanya és nagymama, GOZARIU MARIA MAGDOLNA (született OZSVATH) elhunyt. Emlékét örökre megőrizzük. Fia István, unokája Merci.

*

Ma egy éve, hogy szeretett, édes nagymamám, GOZARIU MARIA MAGDOLNA (született OZSVATH) elhunyt.
„Emlékszem kedves arcára,
Megnyugtató lágy hangjára,
Megfakult, ősz hajára.
Mindig szaladt, mindig rohant,
Úgy imádtam.
Senki sem főz oly finom húslevest,
Mint amilyet Ő főzött nekem,
Ízét a számban most is érzem,
Az Isten áldja meg Őt érte!
Gyermekkorom, íme, véget ért,
Az én Mamám lehunyta szemét,
Elment e világból örökre,
Kedves arcát sohasem felejtem.”
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Unokája Merci.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, NAGY IDÁRA (szül. BUGYI, Biharpüspöki) halálának 2. évfordulóján.
„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
Sírodra szálljon áldás és nyugalom,
Álmaid a mélyben legyenek csendesek.
A jó Isten őrködjön pihenésed felett.”
Szerető családod Sanyi és Idu, Csabi és Anikó, Bogi és Csaba.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki OLÁH JUTKÁNAK és családjának OLÁH JÁNOS elhunyta miatt érzett fájdalmukban.
Mierluţiu Emilia.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki JUDITNAK és ZSOLTNAK, a szeretett LÁSZLÓ elvesztése miatt. A Főedl család.

*

Szomorú szívvel és mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógornőtől és keresztanyától, ANDRAŞCIUC IRÉNTŐL,
aki életének 79. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos sógornője Ildikó, keresztlánya Ildikó, férje Dezső, lányuk Brigitta, férje Patrick, lányuk Beatrix.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk szeretett nagynénénktől, ANDRASCIUC IRÉNTŐL, akinek jóságos szíve hirtelen megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében. Irénke, Ciprian és Gabika.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a LÁSZLÓ családnak a szeretett férj, édesapa és nagyapa, LÁSZLÓ JÁNOS ÁRPÁD (Székelyhíd volt polgármestere) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Székelyhídi Polgármesteri Hivatal vezetősége és munkaközössége.

*

Megrendülve értesültünk szeretett barátunk, PÁSZTOR GYÖRGY (ÖCSI) hirtelen elhunytáról. Drága Gabika, Lehel, Örs osztozunk mély fájdalmatokban. Kati és T. Öcsi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Gabi néninek, Lehelnek és Örsnek Öcsi bácsi halála miatt. Réka, Józsi és Zsófika.

*

Fájdalommal búcsúzom PÁSZTOR GYÖRGY gyógytornász úrtól, akinek hála, hogy hajlott korom ellenére újra saját lábamon járok. Adjon a jóIsten számára nyugodalmat a sok fáradtságáért, a biztató szavaiért; családjának megnyugvást mély gyászukban. Fechete Erzsike néni.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki Csűri Anikónak és családjának szeretett testvére elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Dr. Farkas Antal és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, és testvér, KENCSE GYULA GERGELY
életének 62. évében rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. Temetése szerdán, 2017. február 8-án 13 órakor lesz a biharfélegyházi kápolnából. Gyászolja bánatos felesége Irma, fia Gyuszika, menye Renáta, drága unokái Máté és Mira, és az egész családja.

*

„Koporsóját nem a virágok és a koszorúk teszik széppé, hanem élete és erényei.” PÁSZTOR GYÖRGY, CSERŐS ERZSÉBET-GYÖNGYI, BURJÁN IMRE, GÁLL ILONA, KONRÁD SÁNDOR, NAGHI ILONA, NAGHI MARIA, COSTA SILVIA, SERBESCU ELENA, TOTORAN MARIA, PASCA ZORITA, VARGA IULIANA, TANC IOSIF, CADAR GIZELA, MINCULESCU FELICIA, PANICAN SAVINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól összetört szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, szerető édesapa, PÁSZTOR GYÖRGY (ÖCSI) 2017. február 3-án, 62. életévében tragikus körülmények között elhunyt. Drága halottunkat hétfőn, február 6-án 13 órakor a városi kápolnából kísérjük utolsó útjára. …Mi volt ő nekünk? Az el nem mondható, „mert nincsen rá szó, nincsen rá fogalom…” Szerető családja: Gabika, Lehel és Örs.

*

Megrendülten állunk az érthetetlen előtt: szeretett sógorunk, PÁSZTOR GYÖRGY (ÖCSI), fiunk keresztapja tragikus körülmények között visszaadta lelkét Teremtőjének. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott! A Szabó család: Éva, Levente és Előd.

*

A Szacsvay Imre Általános Iskola munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgató asszonynak és családjának szeretett férje, PÁSZTOR GYÖRGY elhunyta miatt.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GABINAK és családjának a szeretett férj, apa és jóbarát, PÁSZTOR GYÖRGY elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Székely Hajnal és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgatónőnek szeretett férje hirtelen eltávozása miatt érzett fájdalmában. A Szacsvay Imre Általános Iskola 2.B osztályközössége és Szilágyi Mária tanító néni.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgatónőnek szeretett férje elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Szacsvay Imre Általános Iskola T. Vladimirescu utcai 1.SBS osztály tanítói, Németi Etelka és Bányai Edina, tanulói és szülőközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki drága magyar tanárnőnknek, PÁSZTOR GABRIELLÁNAK és családjának a szeretett férj, apa váratlan elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Kirei Melinda és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLÁNAK és családjának a szeretett férj, apa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Lakatos Péter és családja.

*

Szeretettel emlékezünk drága testvérünkre, id. PALÓCZI ISTVÁNRA halálának 5. évfordulóján. Emléked örökké megmarad.
Nővéred Ica és családja, húgod Cuni és családja.