Gyászhírek 2014. október 13.

Akt.:
Gyászhírek 2014. október 13.
Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, GÖDRI KATALIN (a Viitorul volt irodai dolgozója) életének 86. évében, rövid, súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése október 13-án, hétfőn 12 órakor a Frenţiu kápolnából. Gyászolják: lánya Luci, fia Liviu, veje Kornél, menye Lenuţa, unokái Adi és Livia.


Fájó szivvel búcsúzunk szeretett szomszédasszonyunktól, GÖDRI KATALINTÓL. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Szomszédai Erzsike és családja.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki SZÁSZ ILDIKÓNAK és lányának, EMŐKÉNEK a szeretett férj és édesapa elvesztése miatt. Nyugalma legyen csendes. Király Sándor és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, SOMOGYI ZSOLTRA (Érmihályfalva), aki 26 évesen, tragikus körülmények között 17 éve hagyott itt bennünket. „Búcsú nélkül kellett távoznod a földről,/ Nem örülhetsz már, csak nézhetsz odafentről./ Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire száll,/ Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál.” Nyugodjon békében. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett Madaras Erik Zsolt tragikus elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodj békében kis angyal! A Bücsi család.

*

Két éve, hogy a felejthetetlen férj, édesapa, testvér, rokon, jó ismerős, MIHÁLY ALBERT itthagyott örökre. Október 13-án reggel – egy fekete szombaton – elment csendesen közülünk. Már csak a sírjára vihetjük az emlékezés virágait és kereshetjük a megnyugvást. Szívünkből kitörölhetetlen fájó emléke, derűlátása, amely sosem hagyta cserben, biztatta, hogy hinni kell a jóban. Mindig könnyes szemmel gondolunk rá, nyugodjék csendesen! Fájó szívvel: szerető családja.

*

Fájó szívvel, Isten akaratában megnyugodva emlékezünk a legdrágább édesapára születésének 100. évfordulóján. Szeretett édesapánk, SÁHI BÉLA 1998-ban hunyt el 84 éves korában. Nyugodjon békében! Fia családjával, lánya és a rokonság.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, ÖZV. DÁNYI ERZSÉBETRE, aki 16 éve távozott az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Kati és Zsiga.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki RISZTICS ISTVÁNNAK és családjának a szeretett feleség, anya és nagymama elvesztése okozta mély fájdalomban. Jordán Ferenc és családja.

*

„A lélek oda áhítozik, ahonnan a földre szállt. Ott örök nyugalom vár reá, tekintete megnyugszik a tiszta és csillogó fényeken.” (Seneca). Hálával és szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, KOVÁCS IRÉN LÍDIÁRA (szül. ANTAL, a Ruhagyár nyugdíjasa), aki ma egy éve tért meg Teremtőjéhez. A jó Isten adjon neki békés, örök nyugodalmat! Szerető gyermeke Erika, veje Józsi, unokái Gergő és Zsolti.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédi, CSÁNYI ERZSÉBET
jóságos szíve 84 éves korában megszűnt dobogni. Utolsó útjára szombaton, 11-én kísértük Biharpüspökiben. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Míg köztünk voltál, mi szerettünk és tiszteltünk, hiányzol nekünk, soha el nem feledünk. Őrködj felette édes Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem! Nyugodj békében, drága lélek! Szerető, gyászoló családod.

*

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen.” Nyugodjon békében FAZEKAS OLGA HAJNAL. Együtt érez a gyászban a Medorest Klinika minden tagja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett anyatársunktól, CSÁNYI ERZSÉBETTŐL (Biharpüspöki). Mély együttérzésünket fejezzük ki menyünknek, unokáinknak és a gyászoló családnak. Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Imádta családját, mindenkit szeretett, akkor volt boldog, ha segíthetett. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Apatársa Őrösi Miklós és felesége Piroska.

*

„Elment egy lélek ma ismét a földről,
Kit szívünk többé sosem feled.
Csendesen figyelsz ránk már odaföntről,
Legyen helyettünk Isten veled!” Őszinte részvétünket fejezzük ki a bánatos, gyászoló MADARAS családnak, szeretett 6 éves gyermekük, MADARAS ERIK elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A „Friedrich Schiller” Német Elméleti Líceum tanítói közössége a Kaszárnya téri kis iskolából.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazon közeli és távoli rokonainknak, szomszédainknak és ismerőseinknek, akik drága halottunk, CSÁNYI ERZSÉBET temetésén részt vettek és mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Nekünk felfoghatatlan, hogy egyik nap még itt van, még beszél, jár, simogat, másnap pedig az űr csak, ami megmarad. Nekünk felfoghatatlan, hogy született, itt volt, s távozott, csak az emléke él, mit maga után hagyott. De emléke él, és élni fog, míg szívünk e földön még dobog… Dr. JÁMBOR KÁLMÁNRA (pszichiáter) emlékezik őt még ma is, tizennyolc év távlatából is hiányoló családja. Szerettei.

*

Mély fájdalommal, megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, feleség, testvér, HALÁSZ EDIT (szül. BORSI)
október 11-én tragikus hirtelenséggel 46 éves korában elhunyt. Temetéséről a későbbiekben intézkedünk.
Vígasztalhatatlan, gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett húgom, VENTER MÁRIA IRÉN elhunyt. Nyugodjál békében. Búcsúzik tőled nővéred, Erzsi és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, VENTER MÁRIA IRÉN (élt 60 évet) tragikus körülmények között elhunyt. Hamvasztása október 13-án reggel 9 órakor a Borsi úti krematóriumban. Nyugodjál békében.
Testvéreid Irén és Kati családjával.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, Antal Piroskától, akinek jóságos szíve életének 80. évében megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik testvére Ilu, unokája Gyurika és menye Annamária.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, Antal Piroska életének 80. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése kedden, október 14-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik fia István, menye Zseni, unokái István és Geri.

 

Címkék: