Felvételi ajánlat a 2016-2017-es egyetemi évre

Felvételi ajánlat a 2016-2017-es egyetemi évre
A Babeș-Bolyai Tudományegyetem meghirdette felvételi ajánlatát a 2016-2017 egyetemi tanévre.

Az egyetemi felvételivel kapcsolatos sajtótájékoztatón jelen voltak : dr. Ioan Aurel Pop akadémikus, egyetemi tanár, a BBTE rektora, dr. Soós Anna egyetemi docens, a Magyar Tagozat vezetője, tanulmányi rektorhelyettes, dr. Rudolf Graf egyetemi tanár, a Német Tagozat vezetője, a német kulturális környezettel való együttműködésért, a doktori tanulmányokért és könyvkiadókért felelős rektorhelyettes, dr. Cristian Litan egyetemi docens, a folyamatos képzés, távoktatás, és a Kolozsvári Egyetemi Kiadókért felelős rektorhelyettes.

8000 államilag támogatott hely

Megtudhattuk: több mint 8000 államilag támogatott helyet hirdet a BBTE a 2016-2017 tanévre, alap -és mesterképzésen. 4915 tandíjmentes, több mint 9000 tandíjas. Több mint 2700 távoktatási és csökkentett látogatású helyet hirdet meg az alapképzési felvételire. Ezek közül 60 tandíjmentes helyre a roma nemzetiségű jelentkezők felvételizhetnek.

A magiszteri képzésben 3500 tandíjmentes, több mint 6000 tandíjas és közel 1000 csökkentett támogatású hely kerül meghirdetésre. Ezek közül 24 tandíjmentes helyre roma nemzetiségű felvételizők jelentkezhetnek. Demográfiai szempontból nincs változás- mondta az egyetem rektora. Külföldi diákok számára is biztosítanak képzést. Az egyetemi képzésnél nemcsak a munkaerőpiac igényeit, hanem a társadalom jövőbeni lehetőségeit is figyelembe veszik.

Új alapképzési szakok

Az 2016-2017-es tanévre a BBTE négy új alapképzési szakot javasol a következő karokon: A Matematika és Informatika Karon, angol nyelven, informatikai matematika szak. *Biológia és Geológia Kar, tájbiológia szak, román nyelven. * Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karon, angol nyelven, nemzetközi gazdaságtan és üzletek szak. *Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon digitális média szak, román nyelven.

Magiszteri képzésen egy új program indítását javasolja: Master of Public Health, angol nyelven.

Az egyetemi felvételi időpontja

A nyári felvételi 2016. július 12. és július 31. között zajlik. A beiratkozási időszakra, a felvételi vizsgákra, az eredmények kifüggesztésére, a fellebbezések benyújtására, a helyek visszaigazolására, valamint a megmaradt helyek újra-osztására vonatkozó tudnivalókat a BBTE egyes Karai határozzák meg. A 2016-2017-es egyetemi felvételire a BBTE Karai különböző jellegű írásbeli vagy szóbeli vizsgákat szerveznek a felvételire jelentkező diákok ismereteinek és kognitív képességeinek felmérésére. Az egyetemen az oktatás három nyelven, románul, magyarul és német nyelven zajlik.

Tanárképzés

Dr. Soós Anna elmondta, a jelenlegi magyar nyelvű képzés a munkaerőpiac igényeihez igazodik. Magyar nyelven az alapképzésen 1100 ingyenes hely, és 500 a mesteri képzésen van. Kiemelte, az egyetem fontosnak tartja a képzés magas minőségi szintjét. Új elemként jelölte meg, hogy tanári képzést is biztosítanak. Ennek feltétele, hogy a hallgató beiratkozzon a pedagógiai modulra.

Dr. Rudolf Graf kifejtette, hogy német nyelven tanulók könnyen találnak munkahelyet. Vannak olyan hallgatók is, akik már az egyetemi évek alatt elhelyezkednek a munkaerőpiacon. A német nyelven történő képzés a román állam támogatásában részesül. A német tagozaton a helyek száma nem változott.

Dr. Cristian Litan elmondta, hogy a távoktatási alapképzésen 2600 helyet hirdetnek meg, ebből 300 magyar tannyelvű, a mesteri képzésen 950 hely lesz.

Dr. Ioan Aurel Pop akadémikus hangsúlyozta, hogy a román állam finanszírozza, a pozitívan diszkriminálja a magyar és a német nyelvű egyetemi képzést. Bár költségesek, de a kis csoportokat fenntartja. 25 államból, több mint 300 külföldi diák tanul az egyetemen. A legtöbb diák az Európai Unióból, főleg Magyarországról érkezik. A konfliktusokkal teli afrikai országokból nem jönnek diákok.

Partnerségi szerződés

A BBTE és a Protestáns Teológiai Intézet partnerségi szerződést írt alá. Az együttműködés következtében tanár-diákcserére, konferenciákon való közös megjelenésre, a kutatás terén közös projektek megvalósítására teremtődik meg a lehetőség- mondta dr. Soós Anna rektorhelyettes.

Csomafáy Ferenc