Együtt működés és együttműködés

Április elejétől Sebestyén László tölti be a Mol-csoport integrált petrolkémiai termelési vezetői pozícióját.

Sebestyén László első munkahelye – üzemmérnöki beosztásban – 1975-től a Tiszai Vegyi Kombinát Olefingyára volt. Ma a társaság egyik integrált vezetője, aki – a Mol-csoport petrolkémiai termelési vezetőjeként mind a TVK, mind a szlovák leányvállalat, a Slovnaft területi irányításáért felelős.

„Az Olefingyárban a ranglétra majd’ minden fokát bejártam és 1993 és ’95 között a komplexum vezetője is voltam – emlékezik vissza Sebestyén László – Aztán 1995-ben a teljes körű felújítás előkészítése, kivitelezése, vállalati szintű koordinációja érdekében hozta létre a vállalat vezetése a Rekonstrukciós Főmérnökséget, melynek az irányítását rám bízták. Ezt követően 1997 és 2003 között az Olefin-üzletág vezetője voltam és 2004. január 1-je óta a TVK Rt. termelési igazgatójaként dolgozom.”

A Slovnaftnál is…

„Szerintem nagyon nagy fegyvertény, hogy saját szakembereinkre támaszkodva, önállóan, a termelési feladatok elsődlegessének szem előtt tartásával sikerült felújítanunk az Olefingyárat. Ez jó „bemelegítés” volt a 2002-ben megkezdődött stratégiai beruházáshoz, az új olefin- és polietiléngyár építéséhez. Az általam irányított termelési szervezet dolgozóinak jelentős része van abban, hogy a beruházások határidőre elkészültek, az új gyárak üzembe léptek és megfelelően működnek.”

Az újdonsült petrolkémiai termelési vezetőtől megtudtuk, hogy új beosztásából adódóan a TVK termelési vezetői feladatai mellett ellátja a Slovnaft termelésének a felügyeletét is, ami a termelési tevékenységek összehangolását jelenti. ”Legfőbb feladatomnak tartom, hogy a TVK és a Slovnaft üzemeinek gazdaságosságát javítsuk a kapacitások minél jobb kihasználásával, a működési költségek csökkentésével. Szintén lényeges az új technológiákban rejlő lehetőségek maximális kihasználása.”

Integrált termelés

Sebestyén László mindehhez hozzátette, hogy „azt a tudást, szakmai ismeretet, amivel a Slovnaft és a TVK szakembergárdája rendelkezik, a jelenleginél jobban ki kell használni. A feladatokat közös feladatnak tekintve, ezeknek prioritást biztosítva a parciális érdekekkel szemben optimálisabb működés valósítható meg, így nagyobb eredményt érhetünk el. Nagyon fontosnak tartom a jó szakmai, emberi kapcsolatok kialakítását.”

Sz.B.