Egységes értelemorientált képzés

Egységes értelemorientált képzés
A múlt hétvégén a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség – Nagyváradi Katekétikai Központ szakmai továbbképzőt rendezett hitoktatóknak, egyházi iskolai tanítóknak és óvodapedagógusoknak.

A december 4–6. között a váradi Posticumban zajlott egységes értelemorientált pedagógiai képzés díszvendége a német Franz Kett valláspedagógus és a cseh dr. Cyril Tomáš Havel teológiai tanár voltak, akik az előbbiről elnevezett módszerről tartottak érdekes foglalkozásokat. Résztvevők érkeztek nem csupán a romániai római katolikus egyházmegyékből (váradi, szatmári, temesvári és gyulafehérvári), hanem Magyarországról is, több mint 60-an, a főszervező pedig Benedek Ramóna, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum hitoktatója volt. A nyitóünnepet péntek délután tartották a kápolnában, a szentmisén Kiss Alber főesperes-kanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő köszöntötte az egybegyűlteket.
Később Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: azért fontos ez a tanulmányi hétvége, mert a pedagógusok által alkalmazott oktatási módszerektől is függ, hogy milyenek lesznek az utánunk következő nemzedékek. A főpásztor ugyanakkor egy hasonlattal élve azt is kiemelte, mennyire fontos a kommunikáció, hiszen, mint fogalmazott, akár egy ajándékba adott virággal is mély értelmű dolgokat fejezhetünk ki, ha merünk élni az előttünk álló lehetőségekkel.

A lényeg

Az értelem orientált, egységes pedagógia útjának lényegét, ennek kiötlője, a korát meghazudtoló energiával és szellemi frissességgel rendelkező 82 éves Franz Kett úgy határozta meg: ez a fajta valláspedagógia az egész ember nevelésére irányul. A gyermekre egészként tekint és egészként szólítja meg: az értelmét, az érzelmeit és a képességeit, azaz a fejét, a szívét és a kezét. A beszéd mellett a képalkotást is felhasználja, és arra fekteti a hangsúlyt, hogy az élmények az érzékszerveket is bevonják a tanulás folyamatába. Ez a módszer pozitív képekkel dolgozik, amelyek reményteljes jövőképet sugallnak, és gyógyító erőket mozgatnak. A pedagógiája tehát induktív, és nem deduktív, vagyis az elvek nem állnak a pedagógiai próbálkozás mögött, hanem épp ellenkezőleg, a gyerekekkel való együttlét, a velük való élet a fontos, és ezekből a tapasztalatokból növekednek ki az elvek. A gyerekekben életfolyamatokat tesznek tudatossá, az életre tekintenek, és a megközelítésük nem fenomenológiai jellegű, hanem egzisztenciális.
A foglalkozások során a szakember nyolc témát dolgozott fel: A Föld, ahol élek; Egy csillag Jákob felett; Csillagot követni; Jézus bemutatása a templomban; Szemlélni Jézust; Jézus megkeresztelkedése, Jézus „pünkösdje”; Fényt hozol a sötétségembe, világossá teszed az én szívem sötétségét; A magvető.

Ciucur Losonczi Antonius