Gyülekezeti házat avattak Borson

Bihar megye – Nemrégiben új
gyülekezeti házat avattak a borsi
református gyülekezetben. A még nem
teljesen befejezett épületet a régi
parókia helyére emelték, mondta el
Dénes Károly lelkipásztor.

Dénes Károly tiszteletes 19
éve szolgál a borsi református
gyülekezetben, és ez idő allatt
még nem volt olyan év, hogy ne
építettek volna valamit. Hívei
szerint a templom környéke egy
állandó
építőtelep. Az
új parókia
építéséhez 1993-ben fogtak,
2001–ben fejezték be. Ez szinte 100
évet tolódott, mivel már egy
évszázaddal korábban is
szóba jött az írásos
emlékek tanúsága szerint az
építkezés, a XVIII.
században épült parókia
„lecserélése”.

Bontottak, építettek


A mintegy 850 fős gyülekezetben
ugyancsak régebben megfogalmazódott az
igény egy gyülekezeti házra, melyben
a nem feltétlen a templomba illő
tevékenységeket lehet
lebonyolítani, úgy mint
ifjúsági- és
nőszövetségi összejövetelek,
presbiteri gyűlések, énekkari
próbák, bibliaórák,
szeretetvendégségek, stb. Szóba
került, hogy a régi parókiát
alakítsák át a célnak
megfelelően, de kiderült, szinte mindent ki
kellene cserélni, ezért úgy
határoztak: azt lebontják
(2007. április 16–án láttak
hozzá), és bő két év
múlva, a múlt hónap
végén sor kerülhetett az
avatóra. A költségek
90%–át földeladásból
fedezték, de mintegy 25 ezer lejnyi volt a
gyülekezet adakozása, és a
Polgármesteri Hivatal is több, mint 60 ezer
lejjel (pénzzel, építkezési
anyaggal, munkával) járult hozzá.
Az épület földszintjén egy nagy
gyűlésterem, illemhelyek, konyha van,
alattuk pince. Az emeleti rész még nincs
kész, ott vendégszobák lesznek,
hozzájuk tartozó
fürdőszobákkal.

A templomban folytatják


De alig állt meg a munka az
„építőtelep” egyik
oldalán, máris
kezdődött a pár
méterre lévő templomban. Az
istenháza teljes külső
felújítását, az
ajtók és ablakok cseréjét
2006 végén fejezték be,
utána pályáztak a
szakminisztériumnál a belső
megújításra. Az erre kapott
pénzből, elvégzik, amire
elegendő lesz, de már látni, hogy
későbbi teendő lesz a
szigetelés elvégzése, a padok
cseréje. Dénes Károly tiszteletes,
illetve a presbitérium, a gyülekezet nem
marad tehát munka nélkül a
következőkben sem.