Zsonglőrködés a lakosságszámmal

Akt.:
Zsonglőrködés a lakosságszámmal
Jelentősen nőtt Bihar megye lakossága, csak épp azt nem lehet tudni, mi ennek az oka. Egy dolog viszont kiderült: Bukarestben állapították meg a lakosságszámot.

A Bihar Megyei Statisztikai Hivatal honlapján található egy kimutatás Bihar megye lakosságszámáról. Ezen, egyébként nem végleges adatok szerint, a megyének 2015. július 1-jén 619.441 lakosa volt, és nőtt a települések lakosságszáma is. Nagyváradnak például az említett forrás alapján 222.923 lakosa van. Emlékeztetőül: a 2011-ben lezajlott romániai népszámlálás 2013-ban kiadott végleges adatai szerint Bihar megyének 575.398, míg Nagyváradnak 196.367 lakosa volt. Vagyis Bihar megyének 44.043, míg Nagyváradnak 26.556 fővel több lakosa van a most napvilágra került inormációk szerint, mint négy évvel korábban, annak ellenére, hogy Tudor Andreinek, az országos statisztikai hivatal elnökének korábbi nyilatkozata szerint évente mintegy nyolcvanezer fővel csökken Románia lakossága, aminek oka, szintén az országos statisztikai hivatal adatai szerint, a negatív népszaporulat, illetve a nagymértékű elvándorlás.

Két különböző lista

Krausz Zoltán, a Bihar Megyei Statisztikai Hivatal igazgató-helyettese szerkesztőségünk érdeklődésére válaszolva arra hívta fel a figyelmet, hogy a két adatsor nem ugyanabból a számítási alapból indul ki, ugyanis a népszámláláson a stabil lakosságot számlálták meg, vagyis mindazokat, akik lakcímmel, illetve ideiglenes lakcímmel (flotant) rendelkeznek az adott megyékben, míg a most kiadott tájékoztatásban csak a személyi igazolványba beírt lakcímmel rendelkező személyeket számolták meg. Arra a felvetésünkre, hogy ezesetben nem több, hanem kevesebb lakosságszám kellett volna kijöjjön, hisz ezúttal eleve kevesebb embert kellett megszámolni, Krausz Zoltán azt mondta, hogy a megyei hivatal bekérte a polgármesteri hivataloktól a születési és elhalálozási adatokat, hogy megállapítsák a természetes népszaporulatot, és ezt az adatot felküldték Bukarestbe, de a lakcímmel rendelkezők adatait ők is a lakosságnyilvántartó hivataltól kapják meg.

Csak Bukarest tudja…

Ezt követően szólaltattuk meg Duna Sándort, a Bihar Megyei Lakosságnyilvántartó igazgató-helyettesét, aki lapunknak elmondta, hogy 2014 júliusa óta központi adatbázissal dolgozik a hivatal, ami azt jelenti, hogy a megyei lakosságnyilvántartó hivatalok nem tudnak, és nincs is joguk statisztikákat készíteni a megye lakosságáról. „Mi csak annyit teszünk, hogy bevisszük az adatokat a rendszerbe, amelyek a bukaresti, központi lakosságnyilvántaróhoz kerülnek. Nekünk ezekhez az adatokhoz nincs is hozzáférésünk, tehát statisztikai adatokat sem tudunk ezekből kivonni” – fogalmazott. Vagyis ez azt jelenti, hogy a Bihar Megyei Lakosságnyilvántartó Hivatal nem tudja mennyi lakosa van a megyének, illetve mekkora a megyében lévő közigazgatási egységekben élők száma. Mindezekről a bukaresti központi hivatal rendelkezik csak adatokkal. Duna Sándor hozzátette, hogy az önkormányzatok által vezetett anyakönyvi kivonatokat esetleg kikérhetik a polgárok, vagy bizonyos intézmények, de a megyei lakosságnyilvántartó hivatal ezt sem teheti meg.

…politikai szempontok

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a frissített lakosságszám milyen jelentőséggel bír az idén rendezendő választások szempontjából. Krausz Zoltán ennek kapcsán elmondta, hogy a most kiadott statisztikai adatnak nincs jelentősége abban a vonatkozásban, hogy a Nagyvárad és Szentmárton fúziójáról várhatóan megtartandó referendumon mekkora lesz az érvényességi küszöb, majd hozzátette, hogy a lakcímet figyelembe vevő friss lakosságszám-kimutatást a prefektúra fogja felhasználni arra, hogy megszabja: a Bihar megyei tanácsban és a helyi önkormányzatokban mennyi legyen a tanácsosok száma. Duna Sándor a maga során arra hívta fel a figyelmet, hogy a választási névjegyzékek frissítésével a 2012-es választásokig a lakosságnyilvántartók foglalkoztak, ez a rendszer azonban időközben megváltozott, és ez most már az Országos Választási Iroda feladata. Mint Duna Sándortól megtudtuk, a választási irodának külön országos adatbázisa van, amit a központi lakosságnyilvántartó adatai alapján frissít, míg helyi szinten a polgármesteri hivatalok végzik a választási névjegyzékek folyamatos frissítését. „Tehát a választási procedúrából a helyi és megyei lakosságnyilvántartók teljesen kikerültek” – fogalmazott Duna Sándor, aki hozzátette, hogy ebben a vonatkozásban csak annyiban van – áttételes – szerepük a megyei nyilvántartóknak, hogy a központi adatbázist a helyi lakosságnyilvántartók által bevezetett adatok alapján frissítik időnként.

Pap István