Zsoltár- és népdaléneklő verseny a Lorántffyban

A versenyen erdélyi és partiumi református gimnáziumok diákjai vettek részt. A szerző felvétele
A versenyen erdélyi és partiumi református gimnáziumok diákjai vettek részt. A szerző felvétele
Lélekben az ének címmel szerveztek zsoltár- és népdaléneklő versenyt a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban szombaton. A megmérettetésen több erdélyi és partiumi református gimnázium diákja vettek részt.

A résztvevőket Szakács Zoltán iskolalelkész köszöntötte, kiemelve azt, hogy a verseny egy pár évig szünetelő hagyomány újraélesztése. A versenyt rövid áhítattal Szigeti Ferenc, a nyüvedi református egyházközség lelkipásztora nyitotta meg, a 25. zsoltár közös eléneklése után a 96. zsoltár első három versét vette alapigeként, amelyben a zsoltárszerző az Istennek való éneklésre buzdít. Az éneklés olyan eszközzé válik, amely által olyat is kifejezhetünk, amit szóban már nem tudunk elmondani: érzések, hálaadás, bűnbánat kifejezésére is alkalmas – mondta el a lelkipásztor. Közismert mondás, hogy aki énekel, kétszeresen imádkozik, az Istennek való kapcsolatteremtés pedig történhet megújult formában, ahogy arra a zsoltár szövege is felhívja a figyelmet: „Énekeljetek az Úrnak új éneket!”

Az áhítatot Zsiros Anikó igazgatónő beszéde követte, aki a megjelent vendégeket, résztvevőket köszöntötte, elmondva, hogy a versenyt először 2004-ben szervezték meg, a megálmodó Szilágyi Ágnes volt, aki a szombati versenyen a zsűri tagjaként volt jelen. A zsűri további két tagja Lukács Annamária, a 16. számú iskola zenetanára és Szigeti Ferenc lelkipásztor, a Bihari Egyházmegye Lelkészkórusának vezetője voltak. Az igazgatónő külön köszöntötte a résztvevőket is, akik Marosvásárhelyről, Székelyudvarhelyről, Kézdivásárhelyről, Zilahról, Szatmárnémetiből, Nagyenyedről és természetesen Nagyváradról is érkeztek. Nagy Judit zeneszakértő felszólalásában a zsoltárok sokféleségét emelte ki, egyben a reformáció zsoltárfordításait megemlítve, ezek az énekek hozzátartoztak elődeink mindennapjaihoz, hiszen minden élethelyzet imádságai felsejlenek bennük.
A verseny során a résztvevők egy zsoltárt és egy dicséretet, majd pedig egy népdalt adtak elő. A népdalok előadása során hallhattunk kalotaszegi, szilágysági, mezőségi, és moldvai népdalokat is.

Eredmények

Zsoltár kategóriában első helyezést ért el Usier Tamara (Székelyudvarhely) és Kónya Virág (Nagyenyed), második lett Pál Eszter (Kézdivásárhely) és Lőrincz Johanna (Nagyvárad), harmadik helyezést ért el Tódor Noémi (Szatmár). Dicséretben részesültek: Bakos Gellért (Székelyudvarhely), Kis-Juhász Kriszta (Zilah), Opra Anita (Kézdivásárhely).

Népdal kategóriában első helyezésben részesült Opra Anita (Kézdivásárhely) és Pál Eszter (Kézdivásárhely), második lett Kónya Virág (Nagyenyed), harmadik Bakos Gellért (Székelyudvarhely) és Usier Tamara (Székelyudvarhely). Dicséretet kapott Biró Helga (Marosvásárhely) és Szilágyi Botond (Zilah). A zsűri különdíjában részesült Pál Eszter.

János Piroska