Zongoraest

Nagyvárad – A Partiumi Magyar
Művelődési Céh szeretettel
hív és vár 2009 április
24.-én 19 órai kezdettel Demény
Balázs zongoraestjére a Partiumi
Keresztény Egyetem dísztermébe.
Műsoron szerepel: Beethoven É-dúr
szonáta (op. 109), Bartók: Szvit (op.14),
Debussy: Hommage á Rameau (Images I.), Liszt:
Dante-szonáta.