Zenetábor Hegyközszentmiklóson

A zenetábor résztvevői a szentmiklósi templom kertjében
A zenetábor résztvevői a szentmiklósi templom kertjében
Július 10. és 15. között fiatalok Istent dicsérő énekétől és hangszer játékától volt hangos ismét a hegyközszentmiklósi termálfürdő és környéke: hetedik alkalommal szervezett zenetábort az érmelléki református egyházmegye.

Negyvenkét fiatal dicsérte együtt az urat hangszerekkel és énekszóval a jól összeszokott tanári csapattal egyetemben. A több településről, egyházmegyékből érkezett táborozók furulyán, gitáron és billentyűn tanulhattak kezdő és haladó szinteken. Ebben a következő tanárok, kántorok próbáltak a fiatalok segítségére lenni: Balogh Kata Boglárka egyetemista (gitár), Ghitea Angéla kántornő-zenetanárnő (furulya), Fehér Arthur zenetanár (gitár), Fülöp Gábor kántor-zenetanár (billentyű) és Pop György kántor (billentyű). Megpróbálták a lehető legjobban átadni ismereteiket, tudásukat és összhangba hozni a fiatalok hangszerjátékát valamint énekét. Ebben az ismeret-átadásban és összehangolódásban volt nagy segítségünkre a tábor visszatérő nagytiszteletű kedves vendége, a kóruséneklés nagy szakértője, Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy egyetemi tanár Debrecenből, aki a zenetáborosok számára a kiválasztott zenei darabok némelyikéhez saját hangszerkíséretet komponált, ezzel is segítve és megtisztelve mindnyájunkat.

Népi hangszerek

A hét a tanulás, a jókedvű zenélés, az előadások hallgatása, a szorgalmas gyakorlás és persze a szórakozás, fürdőzés jegyében telt el. Az előadások rendjén a népdalokkal és népszokásokkal ismerkedhettek a gyerekek, amelyet Orosz Otília Valéria egyházkerületi zenei előadó tartott játékos, interaktív formában, nagy érdeklődést keltve. Továbbá a zenetáborban is megemlékeztünk a reformáció 500. évfordulójáról egy előadás kapcsán, melyet Berkesi tanár úr tartott. Népi hangszerek bemutatására is sor került, például citera, havasi kűrt stb. A testi és szellemi feltöltődés mellett a fiatalok lelki táplálékot is kaphattak a reggeli és esti áhítatok alkalmával, amelyet a környékbeli lelkipásztorok, teológusok, vallástanárok tartottak. A zenés napok hamar elszaladtak és az összekovácsolódott kis csapat bemutathatta mivel gyarapodott az együtt eltöltött egy hét alatt. A zárókoncertre, mint minden évben, a hegyközszentmiklósi református templomban került sor szombat délelőtt egy Istentisztelet keretében.

Zárókoncert

Árus László házigazda lelkipásztor hirdette Isten Igéjét a 138. zsoltár alapján, Isten magasztalására biztatva a fiatalokat, mert az Isten színe előtt való tiszta, szívbéli, vidám éneklés és magasztalás tetszik az Úrnak. Az istentisztelet elején két zenetáboros fiatal végzett kántori szolgálatot, Herman Szilárd és Sepsi Dávid. Ez szép ígéret és jó reménység arra nézve, hogy a jövő leendő kántorai is kikerülhetnek a zenetáborosok soraiból. Az igehirdetést követően a táborozók zárókoncertjén furulya és gitár darabok hangzottak el, valamint ifjúsági énekek, népdalzsoltárok, két és háromszólamú bicíniumok és református énekeskönyvünk énekei. Isten iránti hálával tekintünk vissza az elmúlt eredményes hétre, hiszen az Ő áldása kísért és vezetett a tanulásban, zenélésben, éneklésbe, dicsőítésben és magasztalásban. A jövőre nézve jó reménységünk van afelől, hogy visszatérő és új lelkes zenélni vágyó fiatalokkal gyarapodhatunk és zenélhetünk „szép harmóniában”.

Herman Csaba egyházmegyei zenei előadó