Zenei elmélkedés Szent Anna tiszteletére

Zenei elmélkedés Szent Anna tiszteletére

Nagyvárad – A Fő utcai Orsolyiták
templomában, a Krisztus követői
elnevezésű koncertsorozat keretében
Szent Anna tiszteletére tartottak zenei
elmélkedést vasárnap
délután. Bach, Albinoni és Macalik
zeneművek hangzottak el.


Július 26.-án a katolikus egyház
Szent Anna és Szent
Joákim
, a Boldogságos
Szűz Mária
szüleinek
napját ünnepli, a magyar
néphagyomány szerint ez a nap a Kedd
asszonyának napja. A Fő utcai
Orsolyiták templomában
ebből az alkalomból tartottak zenei
elmélkedést a Krisztus követői
elnevezésű koncertsorozat keretében.
A koncerttel egybekötött
rendezvénysorozat célja a szentek,
Krisztus elkötelezett követőinek
bemutatása és megismerése. A
vasárnapi alkalman Bach, Albinoni, Macalik
zeneművek csendültek fel Bozsódia
Beáta és növendéke
(cselló), Klincse Melánia (orgona),
Oláh Boglárka (hegedű), valamint a
Musica Antiqua Varadiensis , azaz Kiss Tünde
(blockfőte) és Szeghalmi-Péter Emese
(orgona) közreműködésével.
A narrátor Hutyra-Gram Zsófia volt, aki a
zeneszámok között érdekes
tudnivalókat közölt Szent
Annáról és Szent
Joákimról. A katolikusok egyik legnagyobb
szentjéről, Annáról
megtudhattuk, nevének jelentése
kegyelemmel áldott. Szüleit
Stolanusnak és
Emerenciának
hívták és a Júda
nemzetségéből, Dávid
házából származtak,
Betlehemben éltek.

Szent Anna kultusza


Anna a názáreti Joákim
felesége lett, de hiába éltek
már húsz éve
házasságban, nem volt gyermekük ami
az akkori kor felfogása szerint Isten
büntetésének
számított. A legenda szerint
Joákim, miután
városában bűnösnek
tartották, elbujdosott az erdőbe. Itt
jelent meg előtte az Úr angyala, aki
megigérte, hogy Anna hamarosan
leánygyermeket fog szülni, aki telve lesz a
szentlélekkel. Az Úr angyala Anna
előtt is megjelent. Innen ered az, hogy
általában a katolikusok Szent
Annához a gyermekáldás és a
könnyű szülés
érdekében szoktak imádkozni. Szent
Anna kultusza a 13-14. században terjed el
Európában, amikor is a hívek a
misztikus isteneszme mellett Jézus emberi volta
felé fordultak. Az ünnep dátuma
egyébként Szent Anna feltételezett
halálának napja, ugyanakkor egy
Mária jeruzsálemi
szülőházának helyén
épített templom
felszentelésének dátuma. A zenei
elmélkedés során a
lélekemelő zene mellett érdekes
információkat tudhattunk meg a katolikus
egyház legnagyobb szentjéről,
Jézus Krisztus
nagyanyjáról, Szent
Annáról. Az elkövetkezőkben
több hasonló koncerttel
egybekötött rendezvényt szerveznek
majd.

Mészáros Tímea