Zavaros helyzet a bihari MPP körül

A Magyar Polgári Párt (MPP) országos vezetése kezdeményezte többek között a párt Bihar megyei szervezetének újjászervezését, miközben a megyei vezetők az országos szervezet döntéseit tartják törvénytelennek.

Az MPP országos vezetése és a párt Bihar megyei szervezete között fennálló konfliktus újabb fordulatának tekinthető a párt székelyudvarhelyi sajtóirodájának szeptember 31-én (!!!) keltezett közleménye, melyben leszögezik: a Bihar megyei szervezetnek nincs sem elnöke, sem elnöksége. Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke ennek kapcsán lapunknak elmondta: „Lengyel György nem veszi tudomásul, hogy az áprilisi gyergyószentmiklósi kongresszus döntött a Bihar megyei szervezet újjászervezésről, és arról, hogy ugyanaz a kongresszus kizárta őt a pártból. Azóta a kongresszus óta nincs Bihar megyei szervezet” – szögezte le Szász Jenő, hozzátéve, hogy most folynak a megyében a helyi szervezetekkel az egyeztetések, melyek után meg lehet szervezni a megyei küldöttgyűlést. „Mi gyakorlatilag nulláról kezdjük a szervezést Bihar megyében, hiszen Lengyel Györgyék soha, semmilyen dokumentációt, például a tagsági nyilvántartást sem küldtek le az országos pártvezetéshez. Biharban komoly munka nem folyt, csak hangoskodás” – fogalmazott Szász Jenő. Az elnök  a Bihari Naplónak elmondta: a párt alapszabályzata értelmében egy helyi szervezet is elláthatja ideiglenesen a megyei szervezet jogkörét, de Biharban máris több helyi szervezetről lehet beszélni. Arra a kérdésünkre, hogy az újjászervezett Bihar megyei MPP-be beíratkozhatnak-e a kongresszuson kizárt személyek, Szász Jenő leszögezte: akit egyszer kizártak az MPP-ből, annak nincs mit keresnie többet a pártban.

Új párt, de minek?

Arra a kérdésünkre, hogy mi a véleménye a Tőkés László nevével fémjelzett új romániai magyar párt létrehozásáról, és arról, hogy ez a kezdeményezés nem nehezíti-e az MPP Bihar megyei építkezését, Szász Jenő kifejtette: „Tőkés László húsz évet késett a pártalapítással. Tudomásom szerint ő is, és Toró Tibor is még mindig az RMDSZ tagjai, Tőkés László ráadásul az RMDSZ európai parlamneti képviselője, úgyhogy ezzel a kezdeményezéssel csak az RMDSZ belső munkáját minősítik. Továbbá azzal, hogy Tőkés László nem akar részt venni az új pártban, ezzel máris hitelteleníti a pártszervezést.” Szász Jenő szerint a 2003-ban megalakított Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) sem látta el a feladatát. „Amíg az MPP a Székelyföldön komoly lépéseket tett az autonómia megvalósítása érdekében, addig az EMNT Székelyföldön kívül egy légüres teret hozott létre, érdemi munka nincs mögötte, és most a pártalapítással egy másik pótcselekvésre szánják magukat. Ha az EMNT jól végezte volna dolgát, akkor a Székelyföldön kívüli vidékeken nem is lett volna szükség MPP-re” – fogalmazott Szász Jenő.

Ügyészséghez is fordulhatnak

A lapunk által megkeresett Lengyel György egészen más megvilágításba helyezte a problémakört: „A Bihar megyei MPP létezik és dolgozik. Egy párt alapszabályzatának módosításáról a bukaresti törvényszék dönt. Mivel minket nem hallgattak meg a gyergyói kongresszuson, ezért civil félként a törvényszéken fejtettük ki álláspontunkat, amely nekünk adott igazat, tehát jelenleg a régi alapszabályzat van életben. Szász Jenő ahelyett, hogy megfellebbezte volna a törvényszéki döntést, amely így jogerőssé vált, sebtében összehívott egy új országos tanácsot, amellyel elfogadtatott egy sor drasztikus döntést, amelyek mindazok ellen irányulnak, akik nem értenek vele egyet. Mivel mi ennek a második országos tanácsnak sem a lebonyolítási módjával, sem a meghozott döntéseivel nem értünk egyet, ezért ez ügyben a párt etikai bizottságához fordultunk. Október 15-ig adtunk haladékot a válaszadásra, és amennyiben nem érkezik válasz, vagy számunkra kedvezőtlen választ kapunk, akkor az ügyészséghez fordulunk.”

Új fejlemény

Lengyel György hangot adott annak a gyanújának, hogy azért nem érkezett eddig semmilyen válasz a testülettől, mert a pártnak nincs is etikai bizottsága, ami súlyosan sérti a párttörvényt. Arra a kérdésünkre: Tőkés László pártalapítási kezdeményezése után nem merült-e fel annak lehetősége, hogy a Bihar megyei MPP jelenlegi gárdája testületileg átíratkozzon az új pártba, Lengyel György azt válaszolta, hogy ez még új fejlemény, amit át kell gondolni. Lengyel György egyébként tagadta azt a vádat, miszerint a bihari szervezet ne küldte volna le az összes szükséges dokumentációkat a pártvezetéshez.

Pap István