Zászlót avatott a Hegyközcsatári Református Nőszövetség

Zászlót avatott a Hegyközcsatári Református Nőszövetség
Bihar megye – Vasárnap március 7-én, az imahéti záró istentisztelet keretén belül került sor a Hegyközcsatári Református Egyházközség Bokros Mária Nőszövetség zászlójának megszentelésére.

Sokan eljöttek a reformátustemplomba a nagy hideg ellenére, hiszen egy olyan eseménynek lehettünk tanúi, amely ritkán adódik meg egy gyülekezet életében. A záró Istentiszteletet követően Ft. Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke tartott egy nagyon érdekes előadást a Nők szerepe az egyházi életben címmel. A zászló névadójáról a legméltóbb és őt a legjobban ismerő személy beszélt, Kovács Károly nyugalmazott lelkipásztor, aki negyven évet szolgált Hegyközcsatárban, személyesen ismerte Bokros Máriát, hiszen szolgálata idején a már idős tiszteletes asszonyt rendszeresen látogatta és a gyülekezettel egyetemben segítette amennyiben tudták.

Hogy miért Bokros Mária nevét vette fel a nőszövetség azt Tóth Emilia a nőszövetség elnökétől tudtuk meg: „… azért, mert a mindenki által kedvelt, szeretett és nagyrabecsült helyi tiszteletes asszonyról van szó, Hegyközcsatárban ötven évet szolgáló Szűcs László lelkipásztor hűséges felesége volt, aki nagyban hozzájárult azokban a nehéz időkben a diakóniai munkában, családokat látogattak, a szegény családokat erejükhöz mérten segítették, de öregségükre ők is segítségre szorultak, amit a gyülekezet meg is tett ezért is gondolta a nőszövetségünk, hogy tiszteletünk jeléül róla nevezzük el a zászlónkat.”

A zászló egyik oldalán ez áll: „ HEGYKÖZCSATÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG BOKROS MÁRIA NŐSZÖVETSÉG 2009”

A zászló másik oldalán a János evangéliumból vett idézet található: „ ÉN VAGYOK A SZŐLŐTŐ, TI A SZŐLŐVESSZŐ: A KI ÉN BENNEM MARAD ÉN PEDIG Ő BENNE AZ TEREM SOK GYÜMÖLCSÖT, MERT NÁLAM NÉLKÜL SEMMIT SEM CSELEKEDHETTEK.”

Ez igét kiábrázolva jelenik meg a zászlón a Krisztus – monogram, ezüstös színben a görög Krisztus (Khrisztosz) szó két első betűje X (khi) és P (ró) egymásba fűzve, valamint a szőlőtő, a szőlőtőből kinövő vesszők és azokon a gyümölcs, a szőlő. A szőlőtő mellett a kehely Krisztus értünk hozott áldozatát szimbolizálja.

A szőlő mint motívum nem véletlenül került a zászlóra ugyanis a Hegyköz szőlőtermesztő vidék volt már a régi időktől fogva. Csatár címerében is szerepel, az Egyházközség egyik régi pecsétjén is egy szőlőfürt található.

A templom anyagi javait

A jelenlegi nőszövetség 2005-ben alakult újra, hiszen a fent maradt írásos dokumentumokból kitűnik, hogy Hegyközcsatárban 1932 március 6-án alakult meg először a Nőszövetség, Szűcs László lelkipásztor szolgálatának ideje alatt, akinek munkáját nagyban segítette felesége Bokros Mária. A 2005 óta működő nőszövetség főképp csiga tészta készítéssel foglakozik, amelynek értékesítéséből a parókia, a lelkészi lakás és a templom anyagi javait gyarapították, de pénzbeli segítséget is nyújtottak több rászoruló beteg személynek. Szeretet vendégségeket szerveztek, de besegítettek a gyerekek Szent estén kiosztott csomagjaiba is. Rendszeresen részt vesznek a biblia órákon, nőszövetségi rendezvényeken, konferenciákon, tudtuk meg az elnök asszony beszámolójából.

A beszámolót követően Csomay Piroska Bihari Egyházmegye Nőszövetségének elnöke köszöntötte a hegyközcsatári nőszövetséget, majd Bogya Kis Mária a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke megáldotta az újonnan elkészített zászlót, amelyet Mészáros Valéria adományozott a nőszövetségnek édesanyja emlékére. Bogya Kis Mária lelkipásztornő elhelyezte a zászlóra a Kerületi Nőszövetség szalagját, amelyet Csomay Piroska a Bihari egyházmegye elnök asszonya követett, majd Miklós Adél lelkipásztorné kötötte fel a nőszövetség tagjainak színes, egy csomóba kötött szalagjait, és még mások, amely remélhetőleg sokáig ott fogja díszíteni a zászló tartórúdját.

Nagy sikerrel és elismeréssel mutatkozott be a hegyközcsatári egyházközség vegyes kórusa, ez volt az első fellépésük, izgultak is, de ez nem vevődött észre az előadáson. A gyerekek, ifjak sem akartak lemaradni az ünnepségről egy nagyon szép verses – zenés műsorral kedveskedtek a gyülekezetnek és a nőszövetségnek, őket is mint a kórust Spurigán Zoltán kántor készített fel és tanított be. Vasárnap a zászló avatást követően a gyülekezet, áldozatos munkájának elismerése jeléül egy könyvvel jutalmazta meg a hatvanadik születésnapja alkalmából Mészáros Károly főgondnokot, aki az elmúlt hetekben egy szívműtéten esett át. A könnyeikkel küszködő főgondnok köszönetet mondott mindenkinek a figyelmességért, de főleg azért, hogy az idő alatt amíg élet-halál közt volt a gyülekezet estéről estére imádkozott érte, amelyet az Úr meghallgatott és ismét itt lehet a szeretett templomában, gyülekezetében. A templomi rendezvényt követően szeretetvendégséget szerveztek a helyi kultúrotthonban, mert a lelki táplálék mellett a testi táplálékról is gondoskodni kell.

Tóth Zsigmond