Zászlóavatás lesz az unitáriusoknál

Nagyvárad- Január 8-án, vasárnap a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközség arra emlékezik, hogy 444 évvel ezelőtt, 1568-ban foglalta törvénybe az Erdélyi Országgyűlés Tordán a vallásszabadságot.

 

Az unitárius templomban délelőtt 11 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten Buzogány-Csoma István unitárius lelkész végez szószéki szolgálatot, majd A tordai ediktum címmel tart előadást dr. Pálfi József várad-réti református tiszteletes, a Partiumi Keresztény Egyetem teológiai tanszékének vezetője. Ezután Buzogány-Csoma István értekezik Három festmény a tordai országgyűlésről címmel, majd bemutatják a zászlókat, és köszöntőbeszédet mond az adományozójuk, vagyis Biró Rozália váradi alpolgármester. A szervezők szeretettel várnak mindenkit az ünnepségre.