Zarándokvonat indulna Váradról Csíksomylóra

Fotó: hirek.varad.org
Fotó: hirek.varad.org
A pápalátogatás okán különvonat indítását szorgalmazza Nagyváradról Csíksomlyóra Böcskei László megyéspüspök, aki kéri: az érdeklődők válasszák ezt az utazási módot, mert ezzel is könnyíthetik a szervezők munkáját.


Rendszeresen több zarándokvonat is indul a csíksomlyói hagyományos búcsúba Budapestről, vagy Magyarország távolabbi pontjairól, de arra nem volt még példa, hogy hasonló szerelvény induljon Románia határain belülről. Utóbbi változhat idén, mivel Böcskei László római katolikus megyéspüspök szorgalmazza egy olyan szerelvény indítását, mely Ferenc pápa látogatására szállítaná az érdeklődőket a Várad – Csíkszereda útvonalon. A püspök körlevelet adott ki, amit február 13-án tett közzé az egyházmegye, s melyben arra buzdítja a híveket, hogy lehetőség szerint minél többen vegyenek részt azon a pápai szentmisén, melyre a hagyományos búcsú előtt egy héttel kerül sor. Az egyházfő így fogalmazott: “Arra biztatok mindenkit, Paptestvéreket, Szerzeteseket és Szerzetesnőket, azokat, akik közel érzik magukat egyházunkhoz és hisznek a közelgő pápalátogatás rendkívüliségében, egyházmegyénk minden tagját, hogy tekintsük és érezzük Isten nagy ajándékának a közelgő látogatást. Vannak olyanok, akik a diplomácia nagy eredményének tartják ezt a közelgő eseményt. Én azt hiszem, hogy Ferenc pápa látogatása, az atyai ölelés, amit majd magával hoz, és a tanítás, amivel Isten igéjét közvetíti számunkra, kitartó és őszinte imádságunk eredménye, mert nem hiába kérjük: »Tartsd meg Isten Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!«”

Rendkívüli munka

Sajtóhírekből már tudni lehet, hogy Csíkszereda már most “megtelt” azokra a napokra – hetekre, vagyis minden lehető szálláshely foglalt, a város és Hargita megye vezetői már a lakossághoz fordultak, kérve: aki teheti, fogadjon majd be zarándokokat. A püspök erre utalva úgy fogalmazott, hogy a szervezőkre rendkívüli munka nehezedik, az utazás szervezésével ebben segítenének. Tudomásuk van róla, hogy sok egyházközség autóbuszos utat szervez, s bár nem akarnak ezekbe beleszólni, ám a vonattal történő utazás könnyítené a szervezők munkáját. Böcskei László több javaslatot is tett: igyekezzenek felmérni az eseményen részt venni szándékozók számát, amivel segíthetik a helyiek munkáját, a szektorok kialakításakor; a pápalátogatás előkészítéseként minden szentmise után kéri elmondani azt az imát, melynek szövegét úgynevezett imakártyákon juttatják el a hívekhez, de plakátok is készülnek, amiket jól látható helyekre függesztenek ki a templomokban; ugyancsak előkészítési céllal ajánlja olyan lehetőségek megteremtését, ahol beszélgetni lehet a Szentatya életéről, munkásságáról, üzeneteiről. A különvonat indításáról a püspök tudatja: kérelmezte azt az illetékesektől a Várad – Élesd – Csíkszereda útvonalon, ígérve, hogy a részleteket idejében közlik. “Biztatjuk híveinket, válasszák ezt az utazási módot, mert ezzel is könnyíthetünk a szervezők munkáján: parkolás, bejutás, stb. szempontjából”, fogalmaz Böcskei László, hozzáfűzve, hogy kapcsolatban állnak a pápalátogatás szervezőivel, és minden vonatkozó információt (ide értve a regisztrációval kapcsolatos tudnivalókat is) idejében közölnek majd a plébániai hivatalokkal.

Rencz Csaba