Zarándoklat: méhében él a nemzet!

Zarándoklat: méhében él a nemzet!
Nagyvárad- Szerda kora este a Székesegyházba érkezett egy nyolcfős csoport, mely dr. Téglásy Imre mozgalomalapító vezetésével a Csendes óceántól az Atlanti óceánig zarándokol a két földrészt átölelő, életvédelmet hirdető chestochowai Fekete Madonna kegykép hiteles másolatával.

 

A dr. Téglásy Imre mozgalomalapító vezette nyolcfős zarándokcsoport Békét az anyaméhben! jeligével szerda reggel Csíksomlyóról indult, Nagyváradról pedig a Székesegyház kertjében zajlott engesztelő körmenet után Szeged felé vette az irányt. Ezekben a napokban ugyanis egy 18 ezer kilométeres útvonalon Vlagyivosztoktól Fatimáig viszik az Istenanya chestochowai (Lengyelország) kegyképének hiteles másolat, az élet védelmét hirdetve, illetve így tiltakozva az abortusz és az eutanázia ellen. Kárpát-medencei útjuk során szeptember 8-án Debrecenben jártak, majd következett Beregszász, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Lövéte, Csíksomlyó és Várad. Szeged, Pécs és Kaposvár után pénteken a budaszentlőrinci, ősi pálos kolostort látogatják meg.

Az Alfa Szövetség és a Ferences Világi Rend képviselői szeptember 15-én az Országos Mindszenty Zarándoklattal a Városmajorból a máriaremetei kegytemplomba vonulnak, ezután pedig az ikon „bújdosása” a Veszprém, Szombathely, Őriszentpéter, Zalaegerszeg útvonalon folytatódik. A megállóhelyeken felolvassák a zarándokok imáját és felkérik az összes Mária nevű, a kereszténységét ezzel is hirdető honfitársukat, jelentkezzenek védnöknek az életvédő zarándoklat imádsággal és szeretetszolgálati munkával történő támogatása érdekében.

Kettős ünnep

A váradi Bazilikában szerda este 8 órakor kezdődő szentmisén Mons. Fodor József általános helynök, plébános köszöntötte a megjelenteket. Arra hívta fel a figyelmet, hogy kettős ünnepet ülnek. Egyrészt a Boldogságos Szűzanya neve napját ünneplik a katolikusok, a híres chestochowai kegykép hiteles másolatának jelenlétében imádkozva, és Szűz Mária pártfogását kérve az élet védelmére egy olyan korban, amikor megannyi életellenes bűnt követ el a világ és az emberiség. Ezért különösen szükség van arra, hogy az irgalmas Isten a Földre tekintsen, és megállítsa azt a borzalmas pusztítást és gyilkolást, amit az emberek a magzatok, egymás és önmaguk ellen követnek el. A vikárius ugyanakkor Isten szolgája Márton Áron püspököt idézve az imádkozás fontosságát emelte ki. Ezután arról beszélt, hogy azért is ünnepelnek, mert az újmisés Tóth Attila Levente várad-újvárosi káplán az első szentmiséjét mutatja be a Székesegyházban. Gyermekként, illetve a Szent László Iskolacsoport diákjaként ugyan sokszor járt az egyházmegye főtemplomában, most viszont felszentelt tisztelendőként tért vissza, hogy hűséggel szolgáljon az örök főpapnak.

Érték és ajándék

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Prédikációjában Tóth Attila Levente a középkorban élt Aquinói Szent Tamás skolasztikus filozófust idézve párhuzamot vont a Boldogságos Szűzanya és az emberi élet között, kiemelve azt, hogy létünk érték és ajándék, hiszen Isten lakik bennünk és Szentlélek temploma vagyunk. Kijelentette: az Úr a kezünkbe adta az élet fonalát, de ez nem feltételezi azt, hogy visszaélhetünk ezzel. Inkább kezdjünk el élni, teremteni és szeretni, keresztényként legyen az a küldetésünk, hogy fáklyaként hirdessük Isten szeretetét, mert ezáltal válunk igazi tanúságtevőkké. „Isten itt van köztünk, nem hagy minket magunkra. Nem vagyunk bábuk, de elhagyatottak se. Úgy tudunk Isten felé haladni, ha az életünkben helye van az ő Szent fiának, a Boldogságos Szűzanya tiszteletének, a személyes imának. Belegyökerezve Krisztusba haladhatunk Istentől Isten felé, legyen ez a célunk, mert minden lehetséges annak, aki hisz!”- tanácsolta a káplán.

Pusztulásra van ítélve

Az engesztelő körmenet előtt dr. Téglásy Imre, az életvédő mozgalom szellemi atyja szólt az egybegyűltekhez. A tízgyermekes édesapa személyes tanúságtételként beszélt arról, miért tartja fontosnak azt, hogy az anyák minél több gyermeket szüljenek. Meggyőződése ugyanis, hogy az abortusz és a gyermektelenség még Trianonnál is nagyobb kárt tud okozni, mert ha terméketlen a test és a lélek, akkor egy nemzet pusztulásra van ítélve. Kemény, de lényegre törő és nagy hatású beszédében Széchenyi híres mondását parafrazálva úgy fogalmazott: méhében él a nemzet.

Ciucur Losonczi Antonius