Zajlik az idei egységes imahét

Zajlik az idei egységes imahét
Nagyvárad- Vasárnap délután az ezekben a napokban zajló Keresztény Egység Imahete keretében a Székesegyházban imádkoztak a váradi egyházak, illetve felekezetek képviselői. Kórusok működtek közre.

 

Bevezető köszöntőjében Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök arra hívta fel az egybegyűltek figyelmét: a Szentírás szerint a jeruzsálemi bevonulás alkalmából Jézust örömujjongással fogadták a tanítványok és a tömeg: Áldott, aki az Úr nevében jön, hangoztatták. Aláhúzta: ezekben a napokban a váradi keresztények szintén örömmel és hálaadással a szívükben fordulnak Isten felé, és Krisztus főpapi imájának megfelelően az egységért könyörögnek, abbeli meggyőződésükben, hogy ezen tanúságtételükkel hozzájárulnak az Isten szerinti világ megvalósulásához. „Legyen áldott a jelenlétünk, a közösségünk, az utunk és a törekvésünk, mely Krisztus szeretetparancsának követéséhez vezet bennünket”, kérte a főpásztor.

Ovidiu Huma, a Szent Miklós görög katolikus katedrális plébánosa beszédében azt emelte ki: ezen a héten az előítéleteinket félretéve egyazon Istenhez fordulunk, együtt énekelve és dicsérve az Urat, arra összpontosítva ami összeköt és nem ami szétválaszt bennünket, hiszen mindannyian egyek vagyunk Krisztusban.

Legyen imádság

Csűry István királyhágó-melléki református püspök a 34. zsoltár 12. versét idézte: Jöjjetek fiaim, hallgassátok rám, megtanítalak titeket az Úr félelmére! Hangsúlyozta: ha közel vagyunk Istenhez, megtaláltuk életük értelmét. Rohanásunk közepette észre kell vegyük, hogy Isten megszólít bennünket, keresi a mi szívünket, nekünk ajándékozza a jót és csak rajtunk múlik, hogy valóra váltjuk-e. Ennek érdekében bűnbánatot kell tartanunk, észre kell vegyük azt, hogy csak egyetlen rohanásunk lehet, mely Isten karjába kell vezessen minket, minél hamarabb. „Legyen imádság az imahét alkalma!”, tanácsolta végül az egyházfő.

Mátyás Attila a váradi evangélikus-lutheránus egyházközség lelkészeként üdvözölte a megjelenteket. Két fő gondolatot fogalmazott meg: az egyik, hogy a hitnek a forrásai nem a csodák, hiszen „a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által”, a másik pedig, hogy a hitünket a gyakorlatban, a mindennapi életben is meg kell élnünk, nem szabad a többség szájíze szerint cselekednünk, azokat követnünk, akik csak a külsőségekre koncentrálnak és gerinctelenül hajladoznak.

A jelenlevőket Sofronie Drincec ortodox püspök nevében Laurenţiu Lazăr atya köszöntötte, valamint a Tabor és a Betania neoprotestáns gyülekezetek képviselői is felszólaltak. Az együttlét jelentőségét a Bazilika ének- és zenekarának, illetve a görög katolikus papi szeminárium kórusának közreműködése emelte.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,