Zajlik a váradi várfelújítás

Zajlik a váradi várfelújítás

Nagyvárad- Hetvenkét hónap
leforgása alatt, 2009 és 2015 júniusa
között a Regionális Operatív
Program keretében felújítják
és rendbeteszik a nagyváradi várat.
Jelenleg három helyszínen zajlanak
intenzív munkálatok.


A beruházás összértéke
36.780.329,12 lej, melyből 28.720.702,60 lej
vissza nem térítendő
támogatás. A 72 hónapon
keresztül zajló munkálatok
célja az A, G, H, I, K, L, M és P
épülettömböknek a
megerősítése,
konzerválása, restaurálása
és újraüzemeltetése, vagyis
közel 13.514,7 négyzetméternyi
építménynek, csaknem 190
belső helyiségnek és 13.514,25
négyzetméternyi kültérnek a
rendbetétele. Ugyanakkor
sétányokat és
bekötöutakat alakítanak ki,
biztosítják a
közvilágítást, illetve
dekoratív és
tájképészeti szempontból is
rendezik a létesítményt. 

Kulturális környezet 


Idegenforgalmi vonzerejű kulturális
környezetet alakítanak ki,
például különféle
múzeumoknak, lapidáriumnak,
könyvtárnak és céhes
utcának a kialakításával
fogják csalogatni a turistákat. A
kivitelezők (szalárdi Constructorul-
Korinthosz Kft.- Lodzsa Kft.) jelenleg három
helyszínen- a H (kenyérmúzeum), a
G (váradminisztráció) és a
K (mesterségek utcája)
szárnyaknál dolgoznak intenzíven.
Biró Rozália alpolgármester
megitélésében az 1990-2015.
közötti időszakban
körülbelül 30-40 millió
eurót kellene beruházni a
létesítmény
felújításába ahhoz, hogy az
erődítmény néhány
éven belül úgy
infrastrukturális, mint archeológiai
és marketing szempontból megfelelő
legyen. Úgy tünik, hogy 2012-ig
összesen 25 millió eurót tudnak
biztosítani e célra,
különböző nyertes
pályázatok lévén. A
szakemberek véleménye szerint
egyébként részben máris
érződik a befektetés
eredménye, hiszen csupán azáltal,
hogy a média folyamatosan tudósít
a történesekről, több turista
érdeklődik a vár iránt, mint
azelőtt.  

Freskómaradvány   

Jakabffy László telepvezető
mérnök az erdon.ro-nak elmondta: a H
épületszárnyban ott tartanak, hogy
már megkezdték elvégezni a
padló alatti szerelések
próbáját annak
érdekében, hogy ki tudják
önteni a betontalapzatokat és a fel
lehessen húzni a választófalakat.
Lehetőségük adódott rá,
hogy felújítsák, illetve
felépítsék a kemencéket.
Megrendelték ugyanakkor az összes ablakot
is. A pince egyik oldalán
freskómaradványt találtak, a
történészek nagyon lelkesen
tanulmányozzák és
fényképezik. Egyesek egyetértenek
azzal, mások pedig nem, hogy feltehetően a
régi-régi, 15. századi
könyvtárépületnek az egyik
részéről van szó.
Érdekes, hogy a földszintes
épületben nagyon szép
díszítések
láthatóak, ami abszolút nem
passzol egy olyan ipari
létesítményhez, mint a
pékség.
Valószínűsíthető, hogy
az ingatlan annak idején épen maradt, s
hozzáépítették a
kenyérgyárat. A
közművesítési tervek is
elkészültek, de még nem
láttak neki a gyakorlatba
ültetésnek. A G jelzésű,
egykoron raktárnak használt
adminisztrációs épületnek
elkészült a tetőszerkezete, a
párkányfalakat az eredeti rajzok
alapján építik újra.
Konferenciatermek, irodák és
karbantartó műhelyek lesznek benne. A
néhai tiszti kaszárnyánál
(K szárny) is dolgoznak, kézműves
mesterségek házának
szánják. Teljes egészében
lebontották a tetejét,
megerősítő betonkoszorút
tesznek a fal felső felére, egy
részét már
kiöntötték. Ha mindezzel
végeznek, a tetőszerkezet
felújításával
folytatják. Egyelőre itt tartanak, a
projektben további öt
építmény szerepel: az I
jelzésű, mely civil szervezeteknek lesz a
székhelye, a fejedelmi paloták, a
nyári színházhoz is
kapcsolódó katakombák (L-
nekikezdtek itt is a munkálatoknak), valamint az
az épületsor, ahol az M. M. Pódium
található.  

Dumitru Sim projektmenedzser szerint amennyiben
1781-et ábrázol a
freskókép, akkor a türelmi
rendeletre utal (II. József
német-római császár szabad
vallásgyakorlást engedett a
protestánsoknak és az ortodoxoknak, s
megnyitotta előttük a magasabb állami
hivatalokat), ha pedig 1784 olvasható, akkor a
Horea-féle
parasztlázadásról van
szó. 

Ciucur Losonczi Antonius