Zajlik a per a nyitva tartás ügyében

Zajlik a per a nyitva tartás ügyében
Még mindig a bíróság előtt a belvárosi üzletek kötelező nyitvatartási helyi tanácsi határozatát megtámadó cégtulajdonosok ügye. A bíróság által feltett kérdésekre az önkormányzat írásban válaszolt.

2017. szeptemberében fogadta el a nagyváradi helyi tanács azt a szabályzatot, ami kötelező órarendet szab meg a belvárosban lévő, épületek földszintéjén található, az utcafrontra néző üzletek kereskedelmi tevékenységek folytatására alkalmas ingatlanrészekre. A szabályzat többletadót ró azokra a tulajdonosokra, akiknek ilyen ingatanrészeik vannak, amennyiben ezekben a helyiségekben nem üzemel semmi. Illetve kötelező órarendet szab meg: április 15. és október 15. között hétfőtől szombatig minimum 11-19 órák között kell nyitva tartani, vasárnaponként pedig minimum 12-18 órák között. Továbbá október 16. és április 14. között hétfőtől szombatig 11-17 óra a minimális nyitvatartási idő, vasárnap pedig 12-17 óra. Aki nem tartja be a kötelező órarendet 200-600 lej közötti bírságra számíthat. Ezt a határozatot több a belvárosban működő cég is megtámadta. Az első fokú bíróság elrendelte a kihallgatást és a váradi önkormányzat írásban válaszolt a bíróság kérdéseire. Ezeket a válaszokat szavazta meg a váradi helyi tanács csütörtöki ülésén. A helyi tanácsi határozatba nem foglalták bele a kérdéseket, csak a válaszokat, szám szerint hetet, úgyhogy csak ezekből lehet következtetni arra, hogy mik is lehettek a kérdések. Ezt Kirei Melinda RMDSZ-es tanácsos is szóvá tette az ülésen. Azt a választ kapta, hogy a kérdések a határozattervezetben ugyan nincsenek benne, de a városháza honlapján megtalálhatóak. Később a határozattervezet alatt kiegészítésként valóban meg lehetett találni a kérdéseket is.

Válaszok

Az első két kérdésre, amelyek azt taglalták, hogy milyen törvény, kormányhatározat alapján adták ki az ominózus nyitvatartási szabályzatot, az önkormányzat két jogszabályra hivatkozik: a 99/2000 számú Kormányhatározatra, mely kimondja, hogy a kereskedelmi szolgáltatásokat és tevékenységet folytató egységek a hét minden napján nyitva tarthatnak. A kereskedők maguk szabják meg a saját órarendjüket a munkajogi előírásoknak megfelelően, illetve betartva a közrend előírásait, továbbá a helyi hatóságok és önkormányzatok kéréseit egyes kereskedelmi tevékenységek folytatására a fogyasztók szükségleteinek függvényében.

A másik hivatkozott jogszabály az említett jogszabály alkalmazási módszertan (333/2003 számú Határozat) 6. pontja, mely kimondja, hogy egyes kereskedelmi tevékenységek szolgáltatások folytonosságának biztosítására a helyi tanácsok megszabhatnak órarendet, szabályzatot. A harmadik kérdésben arra kíváncsi a bíróság, hogy milyen hatástanulmányok készültek, ami alátámasztja a kötelező órarend szükségességét. A válaszból kiderül, hogy az APTOR tanulmányokat állított össze, amelyből az derült ki, hogy nőtt a turistaforgalom a városban, ennek nyomán kérték Nagyvárad integrálását a turisztikai városok kategóriájába. A 4., 5., 6. és 7-es számú kérdések pedig arra vonatkoznak, hogy hogyan szabják ki a büntetéseket, melyik szerv rendelheti el az üzletek működésének felfüggesztését és újra kinyitását. A válaszok értelmében a polgármester rendeletére fel lehet függeszteni a gazdasági szereplők működési engedélyét az 597/2018 számú helyi tanácsi határozat alapján, ez egy adminisztratív intézkedés, és a felfüggesztés akkor veszíti el hatályát, amikor konstatálják azt, hogy a gazdasági szereplő betartja az órarendet.

 

P. Nagy Noémi