Zajlanak a házszentelések

Zajlanak a házszentelések
Nagyvárad- A vízkereszt után a nagyváradi római katolikus plébániákhoz tartozó lakásokban is elkezdődtek a házszentelések, a legtöbb helyen már be is fejeződtek. Gyenge Béla plébánost kísértük el a minap.

A napokban Gyenge Béla Szent József-telepi plébánost és Bencze Béla kántort kísértük el az egyházközség egyik hívéhez, Herceg Máriához, aki egy Traian Lalescu utcai tömbházlakásban lakik. Érdeklődésünkre válaszolva a tisztelendő elmondta: a vízkereszt napján elkészített szentelt vízzel a római katolikus papok elindulnak házat, otthont, illetve lakást szentelni a hívek közé. A házszentelés nem szentség, hanem szentelmény. A kettő közötti különbség, hogy a szentségek Istentől rendelt látható jelek, amelyek láthatatlan kegyelmeket közvetítenek, míg a szentelmények könyörgő áldások az Isten magasztalására, és közben a víz hintésével az otthonok megáldásra, amit végezhet nem csak felszentelt pap vagy egyházrendben szolgáló valaki, hanem bármelyik keresztény, őszintén hívő lélek. A ház- vagy a lakásszentelés a szentelmények közül a könyörgő áldások egyike. A pap a megfelelő imádság kíséretében és a szentelt vízzel való meghintéssel imádkozik a háznak a javáért, úgymint békéért, jóságért, szeretetért, családi békéért, prosperitásért, illetve mindazért, ami közelebb viszi az embert az Istenhez, végső soron az üdvösségéhez, valamint a gonosz indíttatásainak távol tartásáért.

Ugyanakkor amikor befejezi a házszentelést, a pap krétával, vagy valamilyen íróeszközzel az ajtó szemöldökfájára ír évet és nevet. Az év az az év, amelyben szentel, a nevek pedig a három szent királyé, hiszen bár a Szentírásban nem szerepel, a hagyomány szerint nevet is adtak a három bölcsnek- Gáspár, Menyhért és Boldizsár-, akik meglátogatták Jézust Betlehemben az ő születése után. „Ennek emlékére megyünk mi is meglátogatni a híveinket, megszentelni a lakásaikat, imádkozni és énekelni együtt az ő otthonaikban”, magyarázta a tisztelendő.

Vallásos család

Gyenge Béla atya egyébként tavaly december óta szolgál plébánosként a váradi Szent József-telepen, és az első négy napon, vagyis csütörtök délutánig körülbelül 80 házat keresett fel a kántor társaságában. A napi átlag 25-30 személy, a korábbi felmérések alapján pedig körülbelül 700-750 lélek tartozik az egyházközséghez, ami 400 családot jelent.

Herceg Mária nagy szeretettel fogadta az érkezőket, honlapunknak azt nyilatkozta, hogy fontos számára, hiszen vallásos családból származik, sőt a fia hitoktató Budapesten. A látogatás alkalmából lehetőség nyílt arra, hogy egy kicsit elbeszélgessen a tisztelendővel és a kántor az egyedül élő özvegyasszony, aki ennek külön örvendett, köszönetet mondva Istennek.

Ciucur Losonczi Antonius