Zajlanak a beiratkozások

Akt.:
Zajlanak a beiratkozások
Péntekig írathatják még be a szülők gyermeküket a körzet szerinti előkészítő osztályba, vagy step by step osztályba, körzettől függetlenül, tudtuk meg Pető Csilla szaktanfelügyelőtől.

Bihar megyében összesen 6184 hely van, ezek közül 1084 magyar anyanyelvű gyerekek számára. A beiratkozások rendben zajlanak, csupán egy-két elszigetelt eset fordult elő, amikor a szülők ragaszkodtak hozzá, hogy feltétlenül egy bizonyos tanítónőhöz kerüljön a gyermek, szerencsére többségük tisztában van azzal, hogy az első fázis során ez nem lehetséges. Ekkor ugyanis csak a körzet szerinti osztályokba írathatók be a gyerekek, hangsúlyozta ki a szaktanfelügyelő. Ez a fázis február 29-én kezdődött el és március 18-án ér véget.

Prioritások

A körzetek szerinti beiratkozások elbírálásánál, ha netán túl sokan jelentkeznek egy adott osztályba, figyelembe veszik azt, ha esetleg egy másik testvér is abba az iskolába jár, ha csonka családból származó, vagy enyhe fogyatékkal élő gyermekről van szó. Ha valaki lekésik a gyermek beíratásával és már beteltek a helyek a körzet szerinti osztályokba, csak máshová jelentkezhet, a megmaradt helyek függvényében. Bár ilyesmi már csak elvétve fordul elő. A szaktanfelügyelő mindehhez hozzátette: ő mindig azt ajánlja a szülőknek, hogy ne nagy létszámú osztályba írassák gyermeküket, hiszen előfordulhat, hogy nem kap helyet.

Március 18-a után rögtön megszervezik a helyek első számítógépes elosztását a beiratkozások alapján. A második szakasz március 22 és 24 között zajlik, ekkor azoknak a szülőknek a kérvényeit várják, akik nem a körzetnek megfelelő osztályba akarják beíratni a gyermeket. Azok a helyek pályázhatók meg ekkor, amelyek az első elosztás nyomán megmaradtak, tudtuk meg Pető Csillától. Március 25-én és 26-án kifüggesztik a végleges listákat.

Helyek

A szaktanfelügyelő megjegyezte: vannak még helyek a nagyváradi Szacsvay-iskola Körös-parti épületében, mind hagyományos, mind step by step osztályba, a tanintézet Körös (Tudor Vladimirescu) utcai épületében szintén step by step osztályba a illetve az iskola biharpüspöki épületében is, hagyományos osztályba. Mint megtudtuk, step by step osztályba körzettől függetlenül be lehet íratni gyerekeket, Bihar megyében összesen 125 ilyen hely létezik magyar tagozaton, többek között Margittán és Érmihályfalván is.

Neumann Andrea