XV. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

A Kolozsvári Magyar Diákszövetség előtt komoly feladatok állnak, mert lévén, hogy állandó fejlődésben van, lépést kell, tartson a kor követelményeivel. A KMDSZ egyike azon civil szervezeteknek, melyben jellegéből kifolyólag a fluktuáció is magas.

A diákévek hamar eltelnek, különösen, ha az ifjú adottságaiból kifolyólag érdeklődő, és igyekszik minél többet felszívni azokból a lehetőségekből, melyeket a felsőoktatási intézmények ma már nyújtani tudnak.

Maga az a tény, hogy a szövetség a ’89-es, decemberi események után, közel félévszázados szünet után, újraalakult, és eredményesen működik, jelzi életképességét. Az eltelt 22 év alatt számos kezdeményezést tudott sikeresen megvalósítani. Mindez azt bizonyítja, rugalmassága következtében adottságai vannak ahhoz, hogy eredményesen cselekedjen annak érdekében, hogy a városban, de a környezetére is kiható tevékenységet valósítson meg.

Ez irányú tevékenységét más magyar civil szervezetek is támogatják. Tudván azt, hogy a befektetett energia meghozza gyümölcsét, ami az itt élő magyarság számára sem közömbös.

 

A XV. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

 

A diákszövetség munkásságának is köszönhetően: „Kolozsvár immár tizenötödik alkalommal alakul Erdély tudományos fővárosává a 2012. május 10.-13. között a négynapossá vált Erdélyi Tudományos Diákkonferenciának köszönhetően.” Olvashattuk a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), a Babeş- Bolyai Tudományegyetem (BBTE) és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) közös tájékoztatójában. De azt is megtudhattuk, a tavalyi hasonló rendezvényre 222 dolgozat érkezett. A döntő többség a BBTE diákjaitól, valamint a Sapientia- Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóitól.

A szekcióvezetők és szervezők márciusban Torockón felkészítő tanfolyamon vesznek részt.

Az idei rendezvény fővédnöke Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora. A négy napos rendezvény egyik érdekessége, hogy egy falon fog szerepelni az összes eddig dolgozatot bemutató diák, felkészítő tanár, és zsűritag neve.

A Tájékoztatóból kiderül, hogy az ETDK-n bemutatott dolgozatok szakmai publikációnak számítanak. A díjazott dolgozatok és a bennük foglalt eredmények elérhetőek lesznek az Erdélyi Magyar Adatbank honlapján. A legjobb dolgozatok a Magyarországon 2013-ban megrendezendő XXXI. Országos Magyar Diákköri Konferencián nyernek részvételi jogot.

 

Talpas Botond: a Tudományos Diákköri

Konferenciával kapcsolatban

 

Talpas Botondot nemrég választották meg másodszor is a Diákszövetség elnökének. Ez jelzi, első elnökségi munkálkodása elnyerhette a tagok elismerését.

– A szervezésben mindig oda kell figyelni, mennyire lépcsőzetes, a generáció szempontjából, ez a szervezés. Legyen benne első és másodéves hallgató is, ami nemcsak azért fontos, hogy legyen, aki átvegye a munkát.

Olyan munkafázisokban kell részt vennie, melyen tapasztalatot szerezhet a későbbi feladatok megoldásához. A lényeg, tudjon messze látni a feladatok megoldása közben. A fontos az, hogy a rendezvényeinkben egy állandó emelkedő folyamatot tudjunk kimutathatóvá tenni. Az is nagyon fontos számunkra, Magyarországról milyen eredményekkel térnek vissza a résztvevőink. A részvételi díjakat, utazási költségeket sikerült a KMDSZ- nek állni. Szép számban érkeztek vissza első, második, harmadik helyezéssel vagy különböző diplomákkal. Ezek nagyon biztató eredmények számunkra, és az is fontos, hány munka került bemutatóra.

25- 30 létszám körül mozog a tagozatok száma. Legalább öt munka kell, legyen, hogy tényleg kialakuljon a verseny. Ezért megtörtént néha összevonás bizonyos szakterületen. A számadatok bizonysága szerint a fejlődési folyamat pozitív jellegű.

 

Csomafáy Ferenc