Winkler Gyula üdvözli az EU bíróságával való konzultációt az ACTA ügyében

Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője üdvözli az EB döntését, mely szerint konzultálnak az Európai Unió Bíróságával a Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodás (a továbbiakban ACTA) kapcsán, megvizsgálva, hogy az egyezmény sérti-e vagy sem az unió polgárainak szabadságjogait és a tagállamok érvényben levő törvénykezését.

Winkler Gyula csütörtöki, dévai sajtótájékoztatóján rámutatott, az ACTA jelenleg a legvitatottabb téma az idei parlamenti szesszióban, olyan kérdés, amely a közvéleménytől az európai politikai szféráig sokakat megmozgatott, ellentmondásos reakciókat váltva ki. 

„2010 márciusában és novemberében az Európai Parlamentben két határozatot vitattunk meg az ACTA-val kapcsolatosan. Mindkét esetben központi gondolat volt az átláthatóság elvének tiszteletben tartása az Európai Bizottság által, lévén, hogy az európai törvényhozás az átláthatóság hiányát észlelte az ACTA kapcsán, ugyanakkor nem zajlott le egy valós közvita sem a témáról. Akkor az EP-képviselők biztosítékokat kértek, hogy az ACTA életbe lépése nem jár az alapvető emberi jogok megsértésével” – idézte fel az előzményeket Winkler Gyula. Az EP-képviselő elmondta, a két határozat vitája során a néppárti álláspontot támogatta, amely az ACTA elfogadása mellett volt, ugyanis meggyőződése, hogy a szellemi tulajdon védelme kiemelkedően fontos kérdés az unióban, ugyanakkor biztosítékot kért, hogy az emberi jogok, mint a szólásszabadság, a magánélethez való jog és a személyi adatvédelem nem sérül az egyezmény életbe lépésével. 

Az EP-képviselők nehéz helyzetbe kerültek, magyarázta Winkler Gyula, utalva arra, hogy a Lisszaboni Szerződés nem növelte eléggé az Európai Parlament hatáskörét a közös kereskedelmi politika területén, így az európai törvényhozás csak ratifikálni vagy elutasítani tudja a Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodást, nincs joga a szöveg módosításához. “Úgy vélem, hogy a gazdasági növekedést és a fenntartható fejlődést az unióban nem a tömegtermelés biztosíthatja, hanem az innováció, a kreativitás, a találmányok. Ennek megfelelően a szellemi tulajdon védelme nekünk, európaiaknak életbevágóan fontos kérdés” – mutatott rá Winkler Gyula, hozzátéve, hogy világszinten a hamisított termékekkel való kereskedelem euróban milliárdos tételeket ér el. Az EP-képviselő ugyanakkor kitért arra, hogy a jelenség Romániát is érinti, hiszen számos munkahely szűnt meg a hamisított kínai termékek dömpingje miatt és veszteséget termelt a vállalatoknak. 

Winkler Gyula azt is hangsúlyozta: az EU-nak élen kell járnia – ahogy eddig is tette – az emberi jogok tiszteletben tartása terén, beleértve a digitális kommunikáció szabadságának jogát is. „Másrészt abból kiindulva, hogy nem módosíthatjuk az ACTA szövegét, úgy gondolom, ha 99 százalékban támogatom is az egyezményt, de van egy százaléknyi fenntartásom, akkor az nem szavazatot jelent” – jelentette ki Winkler Gyula. Az EP-képviselő beszámolt arról, hogy múlt héten Strasbourgban az Európai Néppárt frakciójában, de a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, az INTA gyűlésén is éleshangú vita alakult ki a téma kapcsán, azzal a végkövetkeztetéssel, hogy meg kell vizsgálni minden aspektusát a kérdésnek, az internet szabadságának megvédésétől a szellemi kalóztermékek elleni harcig.

 Az RMDSZ EP-képviselője úgy véli, az Európai Parlamentnek nem kell elsietnie az ACTA ratifikálását. „Az eredeti elképzelés szerint nyáron kellett volna legyen szavazás mind az INTA-ban, mind a plénumban, viszont éppen azt hangsúlyoztam a gyűléseken, nem az a célunk a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban, hogy hamar véleményt nyilvánítsunk, hanem az, hogy az ACTA előírásainak minden következményét elemezzük és felelős módon hozzunk döntést” – számolt be Winkler Gyula, aki elmondta, szerinte felelős döntés csak azt követően születhet, hogy az Európai Unió Bírósága elemzi az ACTA törvényességét és az Európai Bizottság széleskörű konzultációt kezdeményez az érintett felek bevonásával, kezdve a zene és filmipar képviselőitől a emberjogvédő szervezetekig. 

„Az ACTA az RMDSZ-en belül is vitát váltott ki. (…) Ugyanakkor álláspontunk egyértelmű. Nem fogadhatunk el egyetlen olyan nemzetközi megállapodást sem, amely az Európai Unió állampolgárainak szabadságjogait korlátozza” – jelentette ki Winkler Gyula.

 

A Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodás azt követően született, hogy világszinten egyre nagyobb aggodalmat váltott ki a hamisított termékeklel való kereskedelem és a szellemi tulajdonjog figyelmen kívül hagyása. A többoldalú egyezmény széles alkalmazási területet ölel fel, beleértve a termékhamisítást, az illegális letöltéseket, de az e-kereskedelem területét is. Az Egyesült Államok, az Európai Unió, Svájc és Japán között 2007-ben kezdődtek a tárgyalások, egy évvel később az érintett feleket azzal vádolták, hogy nem teljesítik az átláthatóság elvét.

 

Winkler Gyula EP-képviselő sajtóirodája