Voksolások előtti (kampány)csend

Szombat reggeltől kampánycsend van, vasárnap reggeltől pedig lehet menni voksolni. Az EP-képviselő(i)nkől is dönthetünk, s a választási rendszer átalakítását is véleményezhetjük.

Szombat reggel hét órától hivatalosan kampánycsend van érvényben: a vonatkozó jogszabály szerint tilos bármilyen, a választásokkal kapcsolatos, jelöltekhez köthető befyolásolásra alkalmas anyagot közreadni, közvélemény-kutatási eredményeket ismertetni. S hogy miért éppen reggel héttől van csend? Lapunknak a Megyei Választási Iroda elnöke elmondta: a voksolás előtt 24 órával kell érvénybe lépnie ezen intézkedésnek, s mivel a szavazókörzetek vasárnap reggel hétkor nyitnak, szombat reggelt héttől van kampánycsend. Voksolni egyébként este kilencig lehet. Megerősítették a BEJ-nél azt a figyelemreméltó információt is, hogy míg a rádiók és tévék esetében az Országos Autiovizuális Tanács (CNA) nyomon követi a kampánycsend betartását és megsértése esetén büntet, az írott sajtó esetében lényegében nincs sem monitorizálás, sem a büntetést lehetővé tevő jogszabály, az internet pedig végképp nyomonkövethetetlen ilyen téren…

Panaszok, információkérés Biharban

Aki változatlanul bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy hol és hogyan tud voksolni, szabálytalanságokat észlel, vagy vagy más kérdése van a szavazásokkal kapcsolatban, de magyarul igényel felvilágosítást vagy panasszal, bejelentéssel akar élni, Bihar megyében felveheti a kapcsolatot szombaton és vasárnap (azaz a voksolások napján is) több felelőssel is. A Megyei Választási Bizottság RMDSZ-es tagjával, Sütő Tiborral, a 0259/41–51–05 telefonszámon lehet kapcsolatba lépni, a kampányirodájuk a 0259/42-32-84 és a 0259/47-89-79-en hívható, míg Tőkés László munkatársai a 0259/43-10-90-es úgynevezett Demokráciavonalon, valamint a kampányiroda 0259/47-72-42-es számán érhetőek el. Mindemellett indokolt esetben a megye nagyvárosaiban működő ügyészségeken is panaszt lehet tenni, ám ott csak személyesen.

Bűnlajstrom

A vasárnapi kettős voksolás tisztaságát a rendvédelmi szerveken és a kiküldött megfigyelőkön kívül az igazságügy is felügyeli. Dorel Motiu, a Bihar megyei Ügyészség szóvivője lapunkat arról tájékoztatta, hogy bűncselekménynek minősülnek a következők: olyan személyek felvétele a választási jegyzék másolatára, akik nem szerepelnek az eredetiben; a szabad voksolás jogának korlátozása bármilyen eszközzel; a voksolás titkos voltának megsértése; bármilyen ígéret tétele vagy anyagi, esetleg más jellegű javak átadása abból a célból, hogy a polgárt szavazásra vagy az erről való lemondásra rábírják; voks leadása erre jogosulatlan személy által; többszöri voksolás ugyanabban a fordulóban; szavazócédulák hamisítása vagy ezek használata; a listán szereplő sezmélyek számát meghaladó mennyiségű sazvazólap bevitele az urnába; választási urna vagy dokumentumok eltulajdonítása; bármilyen támadás a szavazókörzet kárára; az urna jogosulatlan szállítása vagy a bizottságon kívüli tagnak való átadása; az urna voksolás lezárulta előtti felnyitása; kalózprogramok használata szavazatszámlálatkor, a vonatkozó rendszerekben tröténő szándékoltan hibás adatbevitel. Ezen bűncselekmények elkövetése hattól tíz évig történő börtönbüntetéssel sujtható, az ilyen cselekmények konstatálásakor pedig hivbatalból megindítják a büntetőeljárást.

Szeghalmi Örs