Voksolás a nagyváradi börtönben

Nagyvárad – November 25-én a nagyváradi Büntetés-végrehajtó Intézetben is teret biztosítanak az európai parlamenti választásnak, valamint az egyéni választókerületes rendszerről szóló népszavazásnak.

A hatályban levő törvények értelmében a voksolásokon a következő kategóriákba tartozó, szabadságvesztéssel büntetett személyek vehetnek részt: az előzetes letartóztatásban levők; azok a személyek, akik esetében a Btk. 71. számú cikkelyének megfelelően még nem született végleges itélet; a javítóintézetekben levő, 18. életévüket betöltött, vagy a választás napján nagykorúvá váló állampolgárok.

Annak érdekében, hogy a fent említett kategóriába tartozó személyek szavazása zökkenőmentes legyen, a börtönparancsnokság a következő intézkedéseket hozta: a szervezési problémák megoldása végett kapcsolatba lépett az illetékes körzet választási irodájával, megfelelő helyiséget rendezett be a voksolások korrekt lebonyolítása érdekében, valamint megfelelő létszámú személyzetet biztosít a rend fenntartására.

Mivel azon börtönlakók közül, akik szavazati joggal rendelkeznek, 41-en jelezték, hogy részt kivánnak venni az európai parlamenti választásokon, 40-en pedig, hogy az egyéni választókerületes rendszerről szóló népszavazáson, a Büntetés-végrehajtó Intézet 60 szavazólapot igényelt a körzeti választási irodától.