Vizet szenteltek a Bazilikában

Vizet szenteltek a Bazilikában
Nagyvárad- Vasárnap délelőtt a szentmise előtt ünnepélyes vízszentelés volt a nagyváradi Székesegyházban. Böcskei László megyés püspök mondott szentbeszédet, a megáldott vízből a hívek hazavihettek.

 

Hol van a zsidók újszülött királya? A napkeleti bölcsek kérdése Heródes előtt a célját kereső ember kimagyarázhatatlan megnyilvánulása- hangsúlyozta bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök, majd arra hívta az ünneplők figyelmét: megtestesült Urunk keresése adta meg az indíttatást, ez a keresés pedig nem a kilátástalanba vagy a céltalanságba vezet, hanem a mindent elontó fényességhez. Ezt nyújtja számunkra Isten fiának a tanítása és keresztáldozata, ajándékozza a római katolikus egyház a szentségek által, és ezt adjuk egymásnak, ha Istennek tetsző életet élünk.

Két gondolat

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Elmélkedésében a váradi egyházmegye főpásztora rámutatott a napkeleti bölcsek magatartása és az éppen zajló hit évében elvárt viselkedés közötti összefüggésre. Arra emlékeztette az egybegyűlteket: a napkeleti bölcsekről szóló beszámolóból arról szerzünk tudomást, hogy a csillagjelet követve a zsidók újszülött királyának keresésére indultak, hogy aztán megtalálják a szerény körülmények közt megszületett gyermeket. Ez a történet aztán az elmúlt évszázadokban mély hatást gyakorolt az emberek gondolatvilágára, helyi hagyományok sokasága eleveníti fel a bölcsek betlehemi látogatását. A találkozásról nem sokat tudunk meg az evangéliumokból, csak Máté írt róla, talán azért van ez így, mert akkoriban nem tartották említésre méltónak ezt a sok részletre kiterjedő történetet. Jeruzsálem egy olyan város volt, mely a főbb útvonalak találkozási pontjának számított, így nem volt feltűnő vagy rendkívüli három idegen vándornak az ottléte. A messiási idők bekövetkeztére emiatt csak néhány egyszerű pásztor, a társadalom peremén található személy figyelt fel, s fogadta az angyali üdvözlet híradását a megígért király érkezéséről.

Prédikációjában ugyanakkor a megyés püspök kiemelte, hogy a napkeleti bölcsek példáját szemlélve két gondolat fogalmazódhat meg bennünk gyakorlati útmutatásként. Az egyik a bölcsek lelki beállítottságára vonatkozik, vagyis arról tanúskodik, hogy körülöttük és magukban nem engedelmeskedtek a sötétség hatalmának, hanem teret engedtek az állandóan felcsillanó fénynek, mely céljuk eléréséhez vezette őket, a másik pedig arra figyelmeztet bennünket, hogy ők a meghívott emberek képviselői voltak. Isten megváltó ígérete ugyanis mindenkinek szól, nem állít faji, nemzetiségi vagy kulturális különbségtételt az emberek közé. A napkeleti bölcsek tehát annak az üzenetnek a hordozói, hogy Isten szeretete nem alkalmaz kizárási kritériumokat, egyetlen kritérium az ember és ennek üdvössége. A látogatásuk eredményeképpen pedig a bölcsek más úton tértek vissza hazájukba, a felcsillant fénynek köszönhetően. A mi hitvallásunk is erről a fényről és útkeresésről kell szóljon, vezessen életünk megújulásához az elkövetkezendő időben- tanácsolta Böcskei László.

Ciucur Losonczi Antonius