Vitát szült a reklámszabályzat

Vitát szült a reklámszabályzat
A reklámozók vehemens tiltakozása, valamint a az ellenzéki frakciók elutasító szavazatai ellenére a nagyváradi helyi tanács megszavazta a város új reklámozási szabályzatát.

A napirendi pont vitáján szót kapott Alexandru Enachescu ügyvéd, a reklámozók jogi képviselője felhívta a figyelmet arra: a tanácsi határozatnak formai és tartalmi hiányosságai is vannak. Az eljárás szempontjából kifogásolható az, hogy a szabályzat végző formája csak a tanácsülés előtt egy nappal került fel az önkormányzat honlapjára, ráadásul anélkül, hogy az érdekeltek javaslatait figyelembe vette volna. Tartalmilag is egy csomó probléma van a szabályzattal: a legnagyobb gond az, hogy gyakorlatilag megváltoztatja az idén elfogadott 185 számú törvényt, mely utóbbinak ráadásul még nem fogadták el az alkalmazási módszertanát, vagyis magát a törvényt nem lehet még alkalmazni. A reklámozási övezetekre vonatkozó kitételekben nincsenek meghatározva azok a kritériumok, amelyek alapján megszabja a szabályzat ezeket az övezeteket, és az is aggályos, hogy a város radikálisan csökkenteni akarja a reklámpannók számát. Ilie Bolojan polgármester válaszában kifejtette: az új törvény sokkal szigorúbb, mint a régi, de amely lehetőséget nyújt az önkormányzatnak arra, hogy szabályozza a reklámozási tevékenységet. Hozzátette: nagyon sok pannó nagyon rossz állapotban van, ugyanakkor már minden reklámszerződés lejárt, ugyanakkor a törvény kötelezi az önkormányzatot arra, hogy versenytárgyalást írjon ki a reklámfelületekre. Enachescu ismét szót kapott, és kifejtette: az előterjesztett tervezetben egy sor abszurditás szerepel, például az, hogy az urbanisztikai bizonylat beszerzéséhez szükséges megadni a leendő reklám végleges vizuális formáját, ami szerinte teljes képtelenség. Végezetül a szabályzat 18 igen, kilenc nem szavazattal lett elfogadva.

Pap István