Vita a rezidensvizsga körül

Cseke Attila egészségügyi miniszter álláspontja azzal kapcsolatban, hogy az orvosi egyetemek rektorai a sajtóban közölték: mégsem támogatnák a rezidensvizsga decentralizálását.

„Meglepett az orvosi egyetemek rektorainak nyilatkozata, tekintve, hogy nem egészen egy hónapja nekem azt mondták, támogatják a rezidensvizsga decentralizálását. Idén február 15-én, a minisztériumban tartott egyeztetésen minden jelenlévő egyetértett azokkal az új intézkedésekkel, amelyeknek célja a rezidensvizsga hatékonyabb megszervezése.

Ahogyan a rektorokkal és a diákok képviselőivel folytatott februári megbeszélésen megállapodtunk, szándékunk az, hogy a rezidensvizsgát egyazon időpontban szervezzük meg hat egyetemi központban, Bukarestben, Krajován, Temesváron, Jászvásáron, Kolozsváron és Marosvásárhelyen. Amint ez az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Szövetségének nyilatkozatából is kiderül, abban is megállapodtunk februárban, hogy a bibliográfia azonos a 2009-ben kiadottal, a felmérés országosan egységes lesz, a szakanyag és a feladatok, a tesztkérdések azonosak minden jelentkezőnek. De szeretnénk, ha nem kellene minden orvosnak a fővárosba utaznia vizsgázni.

Szintén megbeszéltük a februári találkozónkon, hogy visszahoznánk a B-típusú, helyhez kötött rezidenciátust, amely korábban is létezett. Nem újdonság ez, de fontos, hogy bevezessük, mert lehetőséget teremt, hogy az orvos-ellátottság szempontjából hátrányosabb helyeken, a kisebb városokban is sikerüljön szakembereket felvenni. Szándékunk szerint a vizsga tervezett időpontja előtt hat hónappal közzétesszük a metodológiát és a helyek számát.

Biztosíthatom a professzor urakat, hogy nyitott vagyok a tárgyalásra és az együttműködésre, és remélem, hogy együtt sikerül tiszta, feddhetetlen, egyenlő versenyfeltételeket teremteni és segíteni a leendő szakemberek továbbtanulását”.