Vita a bányatörvény módosításáról

A 2003. évi 85. számú bányatörvény módosítását célzó törvényjavalatot tárgyalta kedden a Képviselőház, melynek társkezdeményezője Eckstein-Kovács Péter szenátor.

A javaslat a ciánalapú technológiák beszüntetését célozza a romániai bányászatban. A közösségi  jog tekintetében, a kezdeményezés részét képezi a környezetvédelmi közösségi jogszabályoknak, mely terület köztudottan kiemelt fontosságú a közösségi politikákban.

A hosszas vita eredményeként, a tervezetet kéthetes jelentéskészítési határidővel visszaküldték a szakbizottsághoz, ezzel – az SZDP-t kivéve – minden politikai párt egyetértett. Az RMDSZ álláspontját ismertető Antal István képviselő elmondta: a visszaküldést egyfelől a szükséges környezetvédelmi tanulmány hiánya indokolja, másfelől procedurálisan célszerűbb lenne egy új törvény kidolgozása, amely a szóbanforgó területet optimálisan szabályozni tudná.