Visszaélések és bírósági túlkapások

Közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe a Királyhágómelléki Református Egyházkerület elnöksége, ezt közöljük az alábbiakban.

Folyó év július 10-re tűzte ki a Szatmári Törvényszék azon munkajogi per tárgyalását, melyet Báthori Gyula volt gencsi lelkipásztor indított a Nagykárolyi Egyházmegyei, az Egyházkerületi, később pedig a Zsinati Fegyelmi Bizottság ellen, azon fegyelmi határozatok megsemmisítését kérvén, melyek nevezettet kizárták a lelkipásztorok sorából. A tárgyaláson a Nagykárolyi Egyházmegyét Székely János ügyvéd, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet Máthé Edith egyházkerületi jogtanácsos képviselte. A jogi képviselők nagy megdöbbenésére az elnöklő bíró bejelentette, hogy az ügyet nem tudják tárgyalni, mivel a bírói tanácsban résztvevő két ülnöknek június 30-án lejárt a mandátuma. Emiatt az ügy tárgyalását augusztus 21-re halasztották.
Példa nélküli
A Szatmári Törvényszék ezen eljárása hallatlan és példa nélküli. Nem intézkedtek az ülnökök mandátumának a meghosszabbításáról, vagy új ülnökök kinevezéséről, sőt mi több, nem is értesítették ki a feleket, hogy a tárgyalás a nevezett okok miatt elmarad. Ez az elnapolás jelentős módon befolyásolja az elhíresült Báthori-ügy végleges lezárását, ugyanis ez a munkajogi per döntő jelentőséggel bír a folyamatban lévő perek lezárása tekintetében. A Báthori-ügy kapcsán tapasztalt hatalmi visszaélések, bírósági túlkapások és törvénytelen döntések miatt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület panaszt nyújtott be az Igazságügy-minisztériumhoz, és jelenleg a Legfelsőbb Bírói Tanács vizsgálja az ügyet. Mindezekkel együtt példátlan, ahogyan a Nagykárolyi Rendőrség, illetve Ügyészség immár egy éve halogatja Báthori Gyula volt gencsi lelkész vád alá helyezését, nagy összegű sikkasztás és hűtlen pénzkezelés miatt. Egyházkerületünk Tőkés László püspök, EP-képviselő révén az Európai Bizottság elé terjeszti az igazságszolgáltatás nyilvánvaló visszaéléseiről és hatalmi befolyásoltságáról, illetve az egyházi autonómia durva megsértéséről tanúskodó, botrányos gencsi affért.