Visszaélés az RCS-nél

Nagyváradon, a Stefan cel Mare sugárúton lakom. Azért kerestem meg a Bihari Naplót, hogy elmondjam az RCS kábelszolgáltatónak a fogyasztókkal szembeni visszaélését.

 Április 2-án délelőtt 10 óra tájban levágták a kábelt tőlünk. Én éppen az előző nap kipostázott, a postaládámban megtalált számlát indultam kifizetni a rogériuszi RDS-irodába. Megreklamáltam, hogy le van vágva a kábeltévé, de nem tudom, miért. Mindig minden számlámat rendesen kifizetem, nem engedhetem meg magamnak, hogy adósságot halmozzak fel, mert a nyugdíjam 437 lej, kisnyugdíjas vagyok. Erre azt felelte a kisasszony, hogy nem baj, tetszik fizetni 11 lej valamennyi banit, és vissza lesz kötve.

Nem fizetek

Azt válaszoltam, hogy a számlámon amennyi van, én azt becsületesen kifizetem, a bekötést nem vagyok hajlandó megfizetni, mert jogtalanul vágták le. Soha nem maradtam el a fizetnivalómmal, így is kevés a nyugdíjam, én erre nem szolgáltam rá. Máskülönben van róla tudomásom, hogy csak két havi elmaradás után vágják le, de ez rám soha nem vonatkozott. Igen, mondta az irodavezetőnek látszó kisasszony, de most sok a kintlevőségük. Amiről én nem tehetek, jegyzem meg. Kérésem az lenne, hogy kössék vissza díjmentesen minél hamarabb, mert nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy ők ilyen jogtalan cselt ötlöttek ki, hogy ha azokét is levágják, akik rendesen fizettek, főleg, akinek telefon és internet is benne van, akkor nekik szép summa fog befolyni. Még csak annyit, hogy ők azzal takaróznak, hogy miért nem fizettem ki április 1-je előtt. Azért, mert a számla nem is volt a postaládában! De különben is előre fizetünk, és eddig, amint már említettem, 2 havi elmaradás után vágták le. És ha ez most megváltozott, akkor hirdessék meg! Óriási bevételt kapnak tőlünk. Ne ilyen durván szedjék ki a népek zsebeiből a pénzt.

Bagoly Ilona nyugdíjas