Visszaállt a közigazgatási rend

Visszaállt a közigazgatási rend

Bihar megye – Körösgyéres és Köröstarján települések többszöri nekifutásra önálló községi státuszt nyertek. A részletekről Rezik László alpolgármestert kérdeztük, aki szerint több előnyük is lesz ebből.

Körösgyéres és Köröstarján, illetve Vizesgyán és Körösszeg települések az 1968-as, úgynevezett területi átszervezésig külön-külön községet alkottak, akkor került sor a „kényszerházasságra”. Először 2002-ben gondolták úgy a helyi elöljárók, hogy be kellene nyújtani a „válópert”, de nem azért mert a házas felek elhidegültek, hanem mert úgy gondolták, mindenki jobban tud boldogulni a korábbi felosztás szerint. A lakosok akkor még másként gondolták, s a kiírt népszavazás az alacsony részvétel miatt érvénytelen volt.

Prefektusi kinevezéssel

Nem úgy 2005-ben, amikor 61%-os volt a részvétel, a leadott voksok 99,5%-a helyeselte a szétválást. És bár az emberek szándéka nyílvánvaló volt, s akaratukat mind az RMDSZ, mind a román pártok Bihar megyei képviselői támogatták, a törvényhozásban csak harmadik nekifutásra sikerült jóváhagyatni azt. Utóbbira 2007 novemberében került sor, az államelnök decemberben hitelesítette a döntést kézjegyével. Mivel az általános helyhatósági választások várható időpontjáig kevesebb, mint hat hónap volt akkor már hátra, nem tartottak soron kívüli szavazást a Vizesgyán és Körösszeg alkotta új község vezetőinek megválasztására, hanem a prefektus nevezte ki a polgármestert, helyettesét, illetve a jegyzőt. Az ő dolguk az átmeneti időszakban előkészíteni a Polgármesteri Hivataluknak helyet adó épületet, kiválogatni a „közösből” a rájuk vonatkozó dokumentumokat, illetve megszervezni a majdani szavazást. A folyó ügyeket még Körösgyéresen intézik. Rezik László kérésünkre néhány számadatot is ismertetett.

Növekvő százalék

A legutóbbi népszámlálás szerint a négy faluból álló község összlakossága 5268 volt, közülük 837 vallotta magát magyarnak (15,8%). Túlnyomó többségük, mintegy 800 fő, Köröstarjánban lakik, összarányuk így a Köröstarján–Körösgyéres községen belül 26,05%-ra növekszik. Ez lehetőséget kínál arra az alpolgármester szerint, hogy a közelgő választásokon a jelenlegi 2 helyett akár 4, jobb esetben 5 tanácsos is képviselje a közösséget a 15 fős képviselő testületben. Mindenkit érintő előnye a szétválásnak, hogy csökkennek a távolságok a községközpont és a falvak között (például Körögyérestől Köröszegig 12 km van), minden falu saját embereit választhatja vezetésébe, saját gazdálkodással/költségvetéssel rendelkezhetnek. Tarján és Gyéres esetében legégetőbb gond, hogy egyik településen sincs vízhálózat, sem csatornahálózat, de az utak javítása is esedékes lenne. „Ha már szegény a család, két gyereket könnyebb eltartani”, fogalmazott Rezik László.

Rencz Csaba