Visszaállítaná Nagyvárad patináns hangulatát

Visszaállítaná Nagyvárad patináns hangulatát

Nagyvárad- Sárközi Zoltán helyi
önkormányzati képviselő egy
alkalommal hiányzott a
tanácsülésekről, és 15
javaslattal, illetve hozzászólással
élt. Több szak-, illetve eseti
bizottságban is tevékenykedik.

Sárközi Zoltánpriorításai  közé tartozik az ésszerű gazdálkodás, a közpénzek hatékony felhasználása és a költségek lefaragása, valamint Nagyvárad patináns hangulatának visszaállítása. Több szak-, illetve eseti bizottságban is tevékenykedik. Tagja a költségvetési és pénzügyi szakbizottságnak, a közbeszerzési kiírásokat előkészítő és monitorizáló testületnek, és az RMDSZ-frakció megbízásából a Piacgazdálkodási vállalat (RAPAS) tevékenységével foglalkozik. Hozzájárult a kis– és közepes vállalkozások tendereztetéseinek megkönnyítéséhez a kivitelezési referencia értékek csökkentésével, és a kiírásokra beérkezett pályázatok elbírálására vonatkozó pontozási rendszer átalakításához, a minőségi munka és az anyagok előtérbe helyezésével. Javasolta az alvállalkozók számának minimálisra csökkentését, esetleges kiiktatását a különböző kiírásokban. A Nagyváradi Állami Színház esetében egy állandó, kivitelezést felügyelő joggal rendelkező szakmai csapat felállítását inditványozta, a felhasznált anyagok és a minőségi munka biztosítása érdekében. Felszólalt a közpénzek felelősségteljes elköltése érdekében, a Hőerőmű és a Közösségi Rendőrség esetében egyaránt, és állandó radarok telepítését indítványozta a város főbb útszakaszain.

Fórumokat szervezett  

A kormány által társfinanszírozott tömbházszigetelési program kapcsán azt kezdeményezte, hogy a programot terjesszék ki az 1950-től épült épületekre is és határozzák meg  konkrétan, hogy mi minősül tömbháznak és mi nem. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az állatkert bővítésére és korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési kiírást módosítani kell az anyagi források hatékony felhasználása érdekében és ésszerűsíteni kell a  RAPAS szervezeti felépítését. Közösségi és lakossági fórumokat szervezett szakemberek bevonásával, amelyeken olyan közérdekű problémák megvitatása került sorra mint például a közszállítás, a parkosítás, a közlekedés, a nagyváradi polgárok sajátos gondjainak vizsgálata. Javasolta a Helyi Közlekedési Vállalat által kidobásra ítélt 100 éves villanymozdonyok restaurálásának beindítását és ennek kiterjesztését. Erőfeszítéseket tett a volt villamosremíz, jelenleg  piaci csarnok közösségi teremmé való átalakításáért. Az indítványozta: helyezzék vissza a Sas-palota erkélyére az eltüntetett színháztörténeti emléktáblát.

Célkitüzések   

Kapcsolatot teremtett  Doberdo del Lago önkormányzatával és a helyi hagyományápolókkal, valamint műszaki hagyományápoló kört indított és működtet. Célkitüzései közé tartozik az RMDSZ pozíciójának megerősítése az önkormányzatnál és a hozzá tartozó intézményeknél, hogy Nagyvárad magyar lakossága ne csalódjon a választottjaiban és be szeretné kapcsolni Nagyváradot az európai gazdasági és kulturális életbe, hogy ne csak statisztikailag legyünk jelen a térképen.

Ciucur Losonczi Antonius